Anasayfa » Kurumsal » Etkinlikler

2018 Olağan Genel Kurul


Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2018 tarihinde Vakfın Beşiktaş Balmumcu’daki merkezinde aşağıdaki gündem ile gerçekleşmiştir.


GÜNDEM


1) Açılış

2) Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve kâtip üyelerin seçimi,

3) Karar zabıtlarının imzası için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

4) 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının takdimi, okunması ve müzakeresi,

5) 2017 Yılı Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

6) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi,

7) 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin takdimi ve onaya sunulması,

8) Yönetim Kurulu’na bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin verilmesinin onaya sunulması,

9) Vefat eden Mütevelli Heyeti Üyelerinin yerine yeni üyelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10) Dilekler ve kapanış


Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kesim tarafından açılmış, ardından gündemin uygulamasına geçilmiştir.

Divan Heyeti oybirliği ile aşağıdaki kişilerden oluşmuştur. 

Başkan: Ömer Kuran

Başkan Yardımcısı: Canan İnal 

Katip: Yıldırım Büktel

Katip: Şenay Türkeli

Vakfın 2017 yılının tamamını kapsayan Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları Mustafa Kesim tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir.

Vakfın 2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu Şeyda Çağlayan tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir.

EtkinliklerBizden Haberdar Olun!

Barbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]