Anasayfa » Hakkımızda

Hakkımızda


KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN BİLİNÇLİ, ÖRGÜTLÜ, DUYARLI BİR GELECEK…

 

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mart 2003’te, ortak paydaları kültür bilincinin geliştirilmesi olan, başta akademisyen, işadamı, sanatçı, arkeolog, mimar ve sanat tarihçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından 148 kişi tarafından kuruldu.


Amacımız, yaşadığımız coğrafyadaki kültür çeşitliliğini ortak insanlık mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar gerçekleştirerek, toplumsal duyarlılık oluşturmak ve kültür bilincini geliştirmektir.


Her türlü kültür mirasına gerçekten sahip çıkan, kültürel zenginliklerini, değerlerini içinde yeşerdiği doğa ile birlikte algılayan, koruyan, geliştiren bir bilince ulaşmış bir toplum olmayı amaçlıyoruz.


Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı bu amaçlara ulaşmak için üç ana alanda çalışmalarını yürütmektedir;
 

1) Projeler
2) Seminerler ve Konferanslar
3) Kültür Karıncaları

 

Bu amaçlara ulaşmak için kuruluşundan bu yana önemli projeler gerçekleştiren Vakfımız, bu projelerde bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal sorumluluğu ve en geniş kitleye ulaşmayı her zaman öncelik olarak ele aldı. Bir yandan da, kültürün toplumun her kesimi için anlam ve değer taşıyabilmesi için, kültür ve kültürel mirasın doğru değerlendirilmesi ile yaratılabilecek ekonomiye de önem verdi.


Kültürel mirasın korunmasında eğitimin rolünü önemseyen Vakfımızın, ileride kültürel mirasın gerçek sahipleri olacak çocuk ve gençlere yönelik projelerinden en önemlisi olan Kültür Karıncaları Projesi, 2009 yılında Avrupa Birliği – Europa Nostra Kültürel Miras Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu projede şimdiye kadar resmi izinlerle, başlarında öğretmenleri olmadan 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 7500 öğrenci çok özel bir eğitim yaklaşımıyla (15 kişilik gruplara biri rehber, en az 6 görevli) bir tam gün boyunca yaşadıkları kentin en önemli yerlerinde gezdirilmiş, içinde bulundukları kentle tanıştırılmış, kültürel mirasa nasıl sahip çıkılacağı konusunda bilgi sahibi kılınmıştır. Bu projede üniversite öğrencilerinden ve özel sektör çalışanlarından bine yakın gönüllü görev almış, onlar da bir yandan öğretirken diğer yandan öğrenmişlerdir.


Kültür Akademisi çalışmaları kapsamında arkeoloji, tarih, sanat tarihi, mimarlık tarihi alanlarında düzenlenen seminerler ve konferanslar aracılığıyla, bu konulara ilgi gösteren her yaş ve kesimden insan için yeni ufuklar açıyoruz. 1996 yılında FEST Travel bünyesinde başlayan ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte 2002 yılında kuruluşumuza devredilen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, geride kalan yaklaşık yirmi yılda yüzlerce katılımcısına Türkiye ve dünya tarihinden seçme dönemler; kültür varlıkları ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasıyla ilgili çalışmalar; arkeoloji, edebiyat, kültür turizmi, dinler tarihi, iktisadi tarih, klasik ve çağdaş sanat, gastronomi ve müzik kültürü gibi çok çeşitli alan ve disiplinlerden ilgi çekici konular hakkında eşsiz bilgiler sundu. Vakfımız çatısı altında bir geleneğe dönüşen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, bundan böyle de seçkin eğitmenlerin anlatım ve sunumları eşliğinde, çok çeşitli konular etrafında, merak eden ve öğrenmek isteyen takipçileriyle buluşmaya devam edecek.


Kültürel Miras başlığı altındaysa, kültür varlıklarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla arkeoloji, sanat tarihi, yerel tarih ve turizm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda, Avrupa Birliği ve İŞKUR’un desteğiyle hayata geçirdiğimiz Ahşap Ustası Eğitim Projesi; anıt eserlerin veya sit alanlarının, nitelikli ve tarihi çevreye saygılı bilgilendirme levhaları ve giriş üniteleri olmadığı gerçeğinden hareketle gerçekleştirdiğimiz Bursa Muradiye Külliyesi Giriş Ünitesi Projesi; 2004-2012 yılları arasında sürdürdüğümüz, tüm kişi ve kurumların kültür mirasımızın korunmasına somut bir katkıda bulunması için öncü olduğumuz ve kısa zamanda 115 sütunun ayağa kaldırılmasıyla ünlü Sütunlu Cadde’nin tamamlanmasına katkıda bulunduğumuz Perge’de Bir Sütun Da Sen Dik Projesi; Anadolu’da bulunan Selçuklu yapılarının envanterini çıkarmak için gerçekleştirdiğimiz ve yeni verilerle güncellemeye devam ettiğimiz Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi (ASYEP); kent kültürüne sahip çıkmak, farkındalığı arttırmak ve kentimiz İstanbul’un kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ve özellikle Cumhuriyet dönemi sanatçılarının eserlerinin restorasyon, konsrevasyon ve çevre düzenlemesini içeren Tarihi Çevre ve Sanat Eserlerinin Temizliği Projesi, Vakfımızın geride kalan on yılı aşkın sürede hayata geçirdiği projelerden birkaçıdır.

 

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyeleri ve Kültür Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyeleri ve Kültür Dostlarının destekleriyle bu alanlarda yürütmekte olduğu çalışmalarına devam edecek; kültür mirasımızın ve tarihimizin hakettiği değeri görerek yaşatılmasına ve özellikle gençler tarafından sahiplenilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.


EtkinliklerBizden Haberdar Olun!

Barbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]