Anasayfa » Kültür Karıncaları » Kültür Gönüllülerinin Eğitimi

Kültür Gönüllülerinin Eğitimi

Hedef Kitle: Üniversite mezunu/öğrencisi genç gönüllüler. Günümüzde Sivil Toplum Kuruluşları’nın sorumlulukları giderek artmakta, toplumun dönüştürülmesinde önemli roller oynamaktadırlar. Ancak Sivil Toplum Kuruluşlarının verimli çalışabilmesi için gönüllülük kavramı esas olmalı ve gönüllüler proje çalışmalarına katılmadan önce eğitimden geçmelidir. Gönüllüler ile yaptığımız birkaç yıllık çalışma bize bu konuda ciddi deneyim kazandırmıştır. Bu nedenle Kültür Karıncaları çalışmaları 2 ayaklı olarak düzenlenmektedir.

 

Amaç ve Hedefler: Vakfımız tarafından düzenlenen özel eğitim ile Kültür Gönüllülerinin bir yandan Kültür Karıncalarını eğitmeleri, diğer yandan da onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Kültür Gönüllüsü gençlerin;

  • Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışma ilkelerini öğrenmeleri
  • Sosyal sorumluluk duygularının gelişmesi,
  • Liderlik vasıflarını öğrenmeleri
  • Proje oluşturma ve yürütmede deneyim kazanmaları
  • Kendi değerlerinin farkına varmaları
  • Bir yandan kendilerinin model olacakları çocukları kültürel değerler eşliğinde eğitirken diğer yandan kendilerinin de bu kültürel değerleri tanıyıp benimsemeleri hedeflenmiştir.


Kültür Gönüllülerinin Görev Dağılımı Ve Görev Tanımları 

Kültür Gönüllüleri Koordinatörü: Çalışmanın eşgüdümsel biçimde yürümesini ve proje sorumluları ile takım kaptanları arasındaki iletişimi sağlar.

 

Okul Takımı: Projede yer alan her okul için oluşturulan Kültür Gönüllüleri çalışma grubudur.

 

Takım Kaptanı: Takım kaptanı olduğu okulda, projenin kurallara uygun olarak yürütülmesini, uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar. Eğitim çalışmasının görev dağılımını ve koordinasyonunu yapar. Etkinlik öncesi gönüllülerin sınıflarını/gruplarını/ görevlerini ismen belirler. Herhangi bir sorunda, eksik görülen yada değişiklik yapılması gereken konularda Proje sorumluları ile iletişimi sağlar.

 

Anlatıcı: Eğitim çalışması öncesi okulda çocuklara o gün gidilecek yerler hakkında açıklama yapar. Eğitim çalışması yapılacak mekânlar hakkında çocukları bilgilendirir. Anlatımında çocukların algılayabilecekleri şekilde masal, öykü ve efsanelere de yer verir.

 

Eğitici: Eğitim çalışması sırasında çocukların planlanan etkinlikleri yapmalarına yardımcı olur. Bu etkinlikler sırasında çocukları motive eder, yönlendirir. Temponun düştüğü ve algılamanın zayıfladığı durumlarda grubu tekrar toplayacak müdahaleler yapar. Gerekli durumlarda çocukların etkinliklerine dâhil olur.

 

Lojistik: Kültür çalışması ile ilgili malzemelerin sorumluluğunu taşır, eğitici ve anlatıcı ile sürekli iletişim içinde olup onlara gerekli desteği verir. Kültür çalışması için hazırlanmış olan form, kağıt-kalem, yaka kartı, sağlık malzemeleri vb. gerektiğinde temin eder. Yemeklerin taşınması ve dağıtımının yapılmasını sağlar. Giriş biletleri vb alır.

 

Fotoğrafçı: Çocukların dikkatini çekmeden, etkinliğe katılan tüm sınıfları kapsayacak biçimde çekim yapar, çekilen fotoğrafları “okul-sınıf-etkinlik-tarih” kodlaması ile arşivler, CD halinde Vakfa teslim eder.

 

a- Alan çalışmalarında tüm grupların fotoğraflarının çekilmesi için 2 sınıflılarda 1, 3 sınıflılarda 2, 4 sınıflılarda 3 kişi görevlendirilir (her grup farklı noktalardan alana çıkacağı için böyle bir uygulama gerekebilir).

b- Okul etkinliklerinde 1 fotoğrafçı yeterlidir, ancak her sınıfın her etkinliğinden bir kaç kare çekmesi gerekir.

 

Raportör: Eğitim çalışması sırasında çocukların gösterdikleri tepkileri, ifade ettikleri duygu ve düşüncelerini not alır. Etkinliklerde temponun düştüğü veya yükseldiği kısımlara dikkat eder. Genel olarak eğitim çalışması sırasında yaşanan dikkat çekici noktalar varsa saptar. Tüm hususları rapor haline getirerek Vakfa iletir.

EtkinliklerBizden Haberdar Olun!

Barbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]