Anasayfa » Kültür Karıncaları » Kültür Karıncaları Eğitim Modeli

Kültür Karıncaları Eğitim Modeli

Kültürel değerlerin zenginliği açısından dünyanın en önemli coğrafyasında yer alan ülkemizde bu değerlerin korunmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bilimsel verilere göre bu soruna temel eğitimden başlamak gerekmektedir. Çünkü bireylerin çocukluk döneminde edindiği bilgi, beceri ve tutum erişkinlik dönemini de kapsayan kalıcı olumlu değişikliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda çocuklara çevrelerindeki/kentlerindeki kültürel değerleri duygusal zekâlarına hitap edecek biçimde sevdirerek tanıtmak bu değerlerin benimsenmesini sağlayacak ve “koruma” duygusunu/bilincini geliştirecektir.

 

Kültür Karıncaları Eğitim Modeli, bu veriler dikkate alınarak eğitimci, pedagog, sanat tarihçisi ve psikologlardan oluşan bir ekibin katkıları ile Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından geliştirilmiştir. Taradığımız kaynak bilgilerine göre ülkemizde kültürel değerleri uyaran olarak ilk eğitim modelidir. Modelde, öğrenciler küçük gruplara ayrılmakta, “öğrenci-merkezli, gezerek, görerek, hissederek, algılayarak, yaparak öğrenme” yöntemi uygulanmaktadır. Eğitim, okulların bulunduğu yerleşkeye göre 1-2 yıl sürmekte, hedef kitle 6. ve 7. sınıf öğrencileri olmaktadır. Kültürel değerler var oldukları alanda tanıtılmakta, bu etkinlikler müzik, resim, kolaj, kil, drama, 5 duyu çalışmaları ile pekiştirilmektedir.

 

Kültür Karıncaları Eğitiminin Amacı ve Hedefleri:

Kültürel değerleri uyaran olarak kullanarak ve interaktif eğitim yöntemi ile ülkemizin en büyük zenginliği çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel mirasa duyarlılıklarını ve kent kültürü bilincini geliştirmek;

 • Kendilerinin ve yaşadıkları çevrenin farkında olmalarını,
 • eğitimin, bilimin, bilginin gücünü ve önemini kavramalarını,
 • kültürel değerleri tanıyıp benimsemelerini ve onları korumalarını,
 • kazanımlarını yakınları ile paylaşmalarını,
 • edindikleri bilgi, beceri ve tutumun kalıcı davranış değişikliklerine dönüştürmelerini sağlamaktır.

 

Kültürel uyaranlar:

Müze ve kültürel mekânların yerinde tanıtımı, tarihi eserlerin, kültürel değerlerin ve kültürel mirasının tanıtımı olarak belirlenmiştir. Bu anlamda Sultanahmet Meydanı’ndaki kültürel yapılar, çeşmeler, sütunlar, Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Fener-Balat, Haliç, Rezan Has Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Süleymaniye Külliyesi, Kadir Has Üniversitesi,  Santral İstanbul vb. mekânlar uyaran olarak kullanılmaktadır.

 

Hedef Okullar:

Ülkemizin diğer bir sorunu da deyim yerinde ise toplumumuzun sürekli “hareket” halinde olması, göç nedeniyle kentlilik bilincinin dolayısıyla kentin kültürel değerlerini koruma duygusunun yeteri kadar gelişememesidir. Bu nedenle projemizde olabildiğince sosyo-ekonomik düzeyi düşük, göç ile yerleşim alan semt okulları seçilmektedir. Böylece Kültür Karıncaları eğitiminden geçen çocuklar hem kendileri kültürel mirasa duyarlılık ve kentlilik bilinci geliştirmekte hem de bu kazanımlarını ailelerine aktarmaktadırlar.

 

Etkinlik Temaları:

Çevremizi Tanıma / Mahallelilik Kavramı, Kentimizi Tanıma / Kentlilik Bilinci, Kültürel Mirasımızı Tanıma / Koruma / Kültür Bilinci, Müze Kavramı / Müzecilik, Eğitimin / Bilginin Gücü, Çok Kültürlülük Kavramı gibi temalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Uygulayıcılar:

Çalışmalar üniversiteli/üniversite mezunu Kültür Gönüllüleri tarafından yürütülmektedir. Gönüllüler çalışmalara başlamadan önce Vakfın düzenlediği 2 aşamalı eğitimden geçmektedirler. Eğitimin ilk aşaması “Genel İletişim Becerileri, Çocuklarla İletişim ve eğitim İlkeleri” olup, ikinci aşama yüklenilen göreve ve kültürel mekânlara yönelik olmaktadır. Kültür Gönüllüleri bir yandan çocukları eğitirken diğer yandan kendileri de eğitilmekte böylece proje çocuk-genç hedefli olmaktadır.

 

Ölçme-Değerlendirme:

Modelimizin ölçme-değerlendirme çalışmaları Vakfımızdan bağımsız profesyonel uzmanlar tarafından yapılmakta ayrıca her etkinlik sonrası Kültür Karıncaları ve Kültür Gönüllülerinden geri bildirim alınmaktadır.

 

Eğitim Modelinin Sonuçları:  

“Kültür Karıncaları Özgün Eğitim Modeli” 2002 yılından beri İstanbul, Bursa, Kocaeli, Antalya ve İzmir’de uygulanmıştır. Bugüne dek 7500 kültür Karıncası ve 1000 Kültür Gönüllüsü yetiştirilmiştir.

 

Ölçme-değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre, Modelin özel çizilmiş çerçevesi sayesinde;

 • Çocuklar ve genç gönüllüler yaşadıkları kentin kültürel değerlerini tanıyıp benimsemekte, kültürel mirasa duyarlılık bilinci oluşturmaktadırlar.
 • Eğitimin, öğretmen veya aile yerine genç gönüllüler üzerinden aktarımı çocukların sınırlanmadan yaratıcılıklarını, duygularını ifade etmelerini ve verilen bilgileri kalıcı biçimde özümlemelerini sağlamaktadır.
 • Genç gönüllüler çocuklara olumlu “rol model” olmakta, onların eğitimdeki hedeflerinin çıtası yükselmektedir.
 • Farklı sosyal sınıflardaki öğrenci ve gönüllülerin birlikteliği kültürlerarası diyalog ve toleransı geliştirmektedir.
 • Çocuklarda gelişen kent kültürü bilinci onlar aracılığı ile ailelerine aktarılmakta ve onların kente uyumunu kolaylaşmaktadır.

 

Kültür Karıncaları Eğitim Modelinin Yer Aldığı Kitaplar, Bilimsel Toplantılar

 • Kültür Karıncaları Eğitim Modelimiz "Eğitim Reformu Girişimi" tarafından düzenlenen “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı“nda (15-16 Ocak 2005) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
 • Vakfımız tarafından geliştirilen Kültür Karıncaları Özgün Eğitim Modeli, “Kültürel Mirasa Duyarlılık” başlığı altında Sami Tüysüz ve Şenol Yıldırım tarafından hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen “İlköğretim Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders kitabında (s:124, 2006) ve Öğretmen Kılavuz kitabında (s: 134, 2006) yer almıştır.
 • Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği ve 21-22 Kasım 2008’de Ankara’da yapılan Çocuk,  Kent, Çevre ve Mimarlık Ulusal Buluşmasında KBGV-VKV Tevfik Kut İÖO Kültür Karıncaları ortak çalışmasının sunumu yapılmıştır.
 • Kültür Karıncaları Projesi, dördüncüsü Kayseri’de düzenlenen “Mimarlık Eğitimi Forumu”nun kitapçığında yer almıştır. “Y.Erkan ve L.Eroğlu, “Enhancing Awareness for the Preservation of Cultural Heritage in Children” , Architectural Education Forum IV Abstracts, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 22-26 Mayıs 2009, Kayseri, s.80-82.”
 • Vehbi Koç Vakfı ile Tevfik Kut İÖO’nda birlikte yürüttüğümüz “Kültür Karıncaları” projesinin sonuçlarından hazırlanan makale Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün yayımladığı “İstanbul Kültür ve Turizm” kitabının “İstanbul Turizm” bölümünde yer almıştır.
 • Kültür Karıncaları Projesi, Europa Nostra tarafından 2010 yılında Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenen ve 14 değişik ülkeden 18 projenin katıldığı “Best in Heritage” konferansında yer almıştır.
 • Kültür Karıncaları Projesi, Genç Gönüllüler Derneği ve West of England Üniversitesi iş birliğiyle 2010 Mayıs ayından bu yana uygulanan Çocuk Dostu İstanbul Projesi kapsamında 2010 Aralık ayında düzenlenen “Çocuk Dostu İstanbul Sempozyumu”na katıldı.
 • Kültür Karıncaları Projesi, Europa Nostra Türkiye/ Bizim Avrupa Derneği tarafından düzenlenmekte olan "Türkiye'de Kültür Mirasının Sesi Toplantıları" kapsamında 2012 Mayıs ayında yapılan “Europa Nostra Ödülleri Seçkisi Toplantısı”na katılmıştır.

 

Europa Nostra 2009 Ödülü

Vehbi Koç Vakfı ile birlikte Kadırga’daki Tevfik Kut İlköğretim Okulu’nda yürüttüğümüz çalışma Avrupa Birliğinin kültürel mirasa duyarlılık çalışmaları çerçevesinde "Kültürel mirasa duyarlılık ve farkındalık geliştirilmesi-eğitim” kategorisinde Europa Nostra'nın 2009 yılı ödülünü kazanmıştır. Europa Nostra (www.europanostra.org) bir pan-Avrupa Federasyonu olup, ana amacı Avrupa ve ülkeler düzeyinde toplumsal politikaların oluşturulmasında kültürel mirasın korunmasına öncelik verilmesini ve bu konuda kamuoyu duyarlılığının artırılmasını sağlamaktır. Kültür Karıncaları projemizin Europa Nostra ödülünü kazanması özgün eğitim modelimizin hem uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayacak hem de kültürel mirasın korunmasında sorun yaşayan ülkeler ve kentler için örnek bir model olacaktır.

 

www.kulturkarincalari.org 
 

EtkinliklerBizden Haberdar Olun!

Barbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]