Anasayfa » Seminerler

Seminerler

1996 yılında FEST Travel bünyesinde başlayan ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte 2002 yılında kuruluşumuza devredilen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, geride kalan yirmi yılda yüzlerce katılımcısına Türkiye ve dünya tarihinden seçme dönemler; kültür varlıkları ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasıyla ilgili çalışmalar; arkeoloji, edebiyat, kültür turizmi, dinler tarihi, iktisadi tarih, klasik ve çağdaş sanat, gastronomi ve müzik kültürü gibi çok çeşitli alan ve disiplinlerden ilgi çekici konular hakkında eşsiz bilgiler sundu. Vakfımız çatısı altında bir geleneğe dönüşen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, seçkin eğitmenlerin anlatım ve sunumları eşliğinde, çok çeşitli konular etrafında, merak eden ve öğrenmek isteyen takipçileriyle buluşmaya devam ediyor.


2018-1 Seminer Programı

Eğitmenlerimiz


Faruk Pekin
Vakfımızın Kurucusu ve Onursal Başkanı Faruk Pekin 1969’da Robert Kolej Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. Uzun yıllar gazeteci ve sendikacı olarak çalışan Pekin, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm üzerine dersler verdi. Otuz yılı aşkın süredir Türkiye'de kültür turizminin öncülüğünü yapan FEST Travel'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, TÜRSAB'ın Kültür Turizmi Komitesi Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığına devam eden Faruk Pekin, uzun yıllardır Vakfımızda Semboller, Türklerde Semboller, Hinduizm, Budizm, Vedalardan Babürlere Hindistan, Dinler Tarihi, Şamanizm gibi seminerler vermektedir.
   
Mustafa Kesim
Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Mustafa Kesim, "Avrupa ve Türkiye Turizm İlişkilerinin Geleceği" üzerine hazırladığı çalışmasıyla 1983 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1976-1983 yılları arasında gençlik turizmi çerçevesinde kültür ve gençlik gezilerine rehberlik yaptı ve birçok uluslararası konferansta ülkemizi temsil etti. 1983'te üstün başarı derecesiyle tamamladığı Turizm Bakanlığı’nın profesyonel turizm rehberliği eğitimi kursunun ardından, o tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışında sayısız coğrafyada dünyayı merak eden gezginlere rehberlik yapmaya devam ediyor. Nisan 2017'de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Vakfımızda, uzun yıllardır İran Tarihi ve Kültürü, İran-Türkiye İlişkileri, Alevilik, Şiilik, Mecusilik, Zerdüştilik başta olmak üzere pek çok seminer vermektedir.
   
Prof. Dr. Kürşad Demirci
1986'da İÜ Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü bitiren Kürşad Demirci, 1995 yılında "Tekvin’deki Yaratılış Kıssalarının Çivili Kaynaklardaki Yaratılış Kıssalarıyla Mukayesesi" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2013 yılında profesör oldu ve uzun süre Dinler Tarihi anabilim dalı başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Prof. Dr. Demirci, Dinler Tarihi, Yahudilik, İslamiyet, Hıristiyanlık başta olmak üzere özellikle Anadolu ve Mezopotamya tarihi, kültürü ve dinleri üzerine yıllardır Vakfımızda ilgi çekici seminerler vermektedir.
   
Erdoğan Aydın
Tarih alanında yaptığı araştırma, köşe yazıları ve yayınlarıyla tanınan Erdoğan Aydın, zamanında çok ses getiren İslamiyet Gerçeği adlı eseriyle 1992 yılında Turan Dursun Araştırma ve İnceleme Ödülü'nü kazanmıştır. Bu eserin yanı sıra, İslamcılık ve Din Politikaları, Milliyetçilik: Türkiye'nin Çıkmazı ve Nasıl Müslüman Olduk? gibi kamuoyunun büyük ilgisini çeken yapıtlarıyla da tanınan Aydın, yakın dönemde ülke gündemiyle ilgili siyasi konuların masaya yatırıldığı televizyon programlarında da sıklıkla yer almaktadır.
   
Yıldırım Büktel
Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım Büktel, 1985'ten bu yana profesyonel rehberlik yapmaktadır. Yurtiçindeki tur düzenlediği yörelerin yanı sıra, Akdeniz Havzası ve çevresinin, bazı Ortadoğu kentlerinin ve Orta Asya'daki ülkelerin tarih ve kültürleri üzerine de uzmanlığı bulunmaktadır. Çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Büktel, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Ortaçağ Avrupası, Rönesans ve Reform Hareketleri, Haçlı Seferleri, Moğolistan ve Cengizhan İmparatorluğu temalı seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Örsan K. Öymen
Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı'dır. Felsefe alanında yükseklisansını New York Üniversitesi'nde, doktorasını ODTÜ'de tamamlayan Öymen, Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin kurucusu ve başkanıdır. Ulusal ve uluslararası toplantılardan oluşan ve 2000 yılından bu yana aralıksız devam eden "Assos'ta Felsefe" etkinliklerinin koordinatörüdür. Prof. Dr. Örsan Öymen Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda felsefe temalı seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Hamdi Şahin
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı'dır. Lisansını İÜ Edebiyat Fak. Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, yükseklisans ve doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Ens. Eskiçağ Tarihi Bölümü'nde tamamlamıştır. Anadolu'da pek çok arkeolojik çalışmada görev alan Şahin'in, Eskiçağ Anadolu dilleri ve yazıtları üzerine çok sayıda yayımlanmış eseri bulunmaktadır. Prof. Dr. Hamdi Şahin, aynı zamanda Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyesi olup Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda Roma ve Bizans dönemi sanatı üzerine seminerler vermektedir.
   
Dr. Mahfi Eğilmez
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Mahfi Eğilmez, doktorasını Gazi Üniversitesi'nde "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı" başlıklı teziyle tamamlamıştır. Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmeti boyunca Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri,  Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri ve Hazine Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Kamu hizmetlerinin ardından TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliği, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliği, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğü görevlerinde bulunmuş; medya kuruluşlarında ekonomi danışmanlığı yapmıştır. Halen Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Eğilmez, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda Anadolu'da ve dünyada paranın ve ticaretin tarihi üzerine seminerler vermektedir.
   
Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan, akademik eğitimini İÜ Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ve İÜ Hititoloji Anabilim Dalı çatısı altında tamamlamış; 2007 yılında "II. Murşili ve Dönemi" başlıklı teziyle doktorasını vermiştir. 2010 yılından bu yana Alman Arkeoloji Ensititüsü'nden Doç. Dr. Andreas Schachner'in Kazı Başkanı olduğu Boğazköy-Hattuşa Kazılarının Kazı Başkanı Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Hititçe ve Hiyeroglif Luwicesi gibi ölü dillerde uzmanlık sahibi olan Alparslan, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda Hititler ve Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları temalı seminerler vermektedir.
   
Yrd. Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay, yükseklisans ve doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Ens. Eskiçağ Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Pek çok arkeolojik çalışma ve bilimsel projede görev alan, nümismatik alanında yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunan Erol Özdizbay, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda Eskiçağ Anadolu Uygarlıklarında paranın ve ticaretin tarihi üzerine seminerler vermektedir.
   
Nedime Dicle
İzmir Amerikan Lisesi ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Nedime Dicle, 1996'dan bu yana profesyonel rehberlik yapmaktadır. Neredeyse tüm kıtalarda pek çok ülkede rehberlik yaparken, özellikle Avustralya yerel kültürleri ve Avrupa sanatı üzerine uzmanlaşmıştır. Nedime Dicle Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nda Avrupa'da sanat akımları ve önemli sanatçıların yaşamları üzerine seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Afife Batur
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1959 yılında mezun oldu. 1960 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladığı akademik kariyerinde 1974'te doktor; 1980'de doçent; 1988'de profesör unvanlarını aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Habitat II İstanbul Zirvesi Koordinatörlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları Üyelikleri başta olmak üzere akademik kariyerinin yanı sıra pek çok önemli görev üstlendi, ödüller aldı ve sayısız yayına imza attı. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi ve Nisan 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Batur, mimarlık tarihi ve Türk sanatı konularında seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
İÜ Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çince öğrenmek ve Orta Asya Tarihi üzerine araştırmalar yapmak üzere Tayvan’a gitti. Cheng-chih Üniversitesinin Etnoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde ders ve seminerleri takip etti. Bunun yanında dokümantasyon merkezinde Çin kaynaklarından Türk tarihine ait belgeler topladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında 1992'de yardımcı doçent, 1995'te Genel Türk Tarihi alanında doçent, 2001'de ise profesör oldu. 2007-2008 MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında Rektör Yardımcılığına, 2009 Nisan ayında ise Tarih Bölümü Başkanlığına atanmıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Taşağıl, Vakfımızda Orta Asya tarihi, Türk kültürü ve tarihi üzerine seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Necmi Aksoy
1996 yılında İÜ Orman Fakültesi'nden Orman Mühendisi unvanıyla mezun olan Necmi Aksoy, aynı yıl Düzce Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2001'de yüksek lisansını tamamlayarak Orman Yüksek Mühendisi unvanını aldı, 2006'da Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Botaniği Programı'nda doktorasını tamamladı. Doçent olduğu 2012 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Vakfımızın Mütevelli Heyeti ve Nisan 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Aksoy, 2012'den beri yürüttüğümüz Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi'nin danışmanlığının yanı sıra, Vakfımızda Türkiye ormanları, arkeobotanik ve çeşitli bölgelerin florası üzerine seminerler vermektedir.
   
Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan
1995 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı'nı bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "Hitit Bayram Ritüellerinde Geçen Bazı Eylem, Çağrı ve Sahne Oyunlarının Tasviri ve Yorumu" başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2007 yılında ise doktorasını tamamladı. 1996'da başladığı akademik kariyerinde 2008 yılında yardımcı doçent unvanın alan Alparslan, 2010 yılından bu yana İÜ Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. Hititçe, Akadca ve Anadolu/Luwi Hiyeroglif dillerini bilen Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan, Vakfımızda Hititler ve Anadolu uygarlıkları konulu seminerler vermektedir.
   
Necdet Sakaoğlu
Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu, Osmanlı, eğitim ve kültür tarihleri konularında sayısız çalışması olan Necdet Sakaoğlu, 1998 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden emekli oldu. Tarih araştırmacılığı ve yazarlık çalışmalarını 1965'ten beri sürdüren Sakaoğlu'nun, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde; Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, İstanbul başta olmak pek çok dergide makaleleri yayınlandı; 1969 ve 1971'de Milliyet Ali Naci Karacan, 1983'te Hürriyet Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler ödüllerini aldı. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Necdet Sakaoğlu, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri kapsamında Anadolu ve Osmanlı Tarihi üzerine seminerler vermektedir.
   
Hayri Fehmi Yılmaz
Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi ve 2014-2017 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Hayri Fehmi Yılmaz, 1998 yılında İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü’nden Hagios Georgios Mangana Manastırı” adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. 1999’da Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okutman olarak göreve başlayan Yılmaz, 1993'ten beri İstanbul, Bursa, Mersin'de çeşitli kazı, yüzey araştırması, restorasyon proje ve uygulamalarında görev almış; proje bilim ve danışma kurulu üyeliklerinde bulunuş, aynı zamanda pek çok bilimsel yayın hazırlamıştır. Vakfımız çatısı altında 2007-2009 yılları arasında Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi'ni yürüten Yılmaz, hale MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeliğine devam etmektedir.
   
İlknur Akman Erk
İtalyan Lisesi ve İÜ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladığı eğitiminin ardından, henüz öğrencilik yıllarında başladığı rehberliğe profesyonel olarak devam eden İlknur Akman Erk, aynı zamanda İstanbul Korosu'nda müzik alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. İlgi duyduğu ve rehberlik yaptığı pek çok ülke ve bölge hakkında makaleleri ve kitapları yayımlanmış olan İlknur Akman Erk, Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olup Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri kapsamında Johann Sebastian Bach ve klasik müzik temalı seminerler vermektedir.
   
Turgay Tuna
Galatasaray Lisesi ve turizm-otelcilik eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü'ne devam etti. Kazandığı devlet bursuyla Almanya’da Otelcilik ve Gastronomi eğitimi aldı. 1973 yılından bu yana profesyonel tercümanlık ve rehberliği, yazarlık ve fotoğrafçılıkla bir arada sürdürmeye devam eden Turgay Tuna, başta Mısır olmak üzere dünya üzerinde çeşitli bölge ve kültürler üzerine uzmanlaşmış; ayrıca Bakırköy ve İstanbul'un bazı semtlerinin tarihi üzerine pek çok çalışmaya imza atmıştır. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Tuna, Mısır ve Akdeniz tarihi ve mitolojisi üzerine seminerler vermektedir.
   
Hülya Akal
1989'dan bu yana profesyonel rehberlik yapan Hülya Akal, özellikle Japonya, Kuzey ve Güney Kore ve Rusya üzerine çalışmaktadır. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Akal, Japonya ve Kore kültürleri üzerine seminerler vermektedir.
   
Deniz Yalav
Galatasaray Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Sultanahmet Ticaret Lisesi'nde tamamlayan Deniz Yalav, ODTÜ Sosyoloji bölümünde birkaç yıl okuduktan sonra ayrılıp 1979'da Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda işe girdi. Turizm ve yayıncılık bölümlerinde çalıştığı yıllarda, Çelik Gülersoy'un konuklarını İstanbul'da gezdirerek rehberliğe ilk adımlarını attı. 1989'da Çelik Gülersoy'un kurduğu İstanbul Kitaplığı'nın kataloğunu hazırladı ve İstanbul Kitaplığı'nın kuruluşunda çok önemli rol oynadı. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Deniz Yalav, İstanbul tarihi üzerine pek çok seminer vermektedir.

 

 

 

 

 

 BİLGİ ve REZERVASYON0212 347 24 25 / [email protected]
 


Barbaros Bulvarı 163 Pınar Apt. K.4 D.7 Balmumcu İstanbul

EtkinliklerBarbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]