Anasayfa » Seminerler

Seminerler

1996 yılında FEST Travel bünyesinde başlayan ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte 2002 yılında kuruluşumuza devredilen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, geride kalan yirmi yılda yüzlerce katılımcısına Türkiye ve dünya tarihinden seçme dönemler; kültür varlıkları ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasıyla ilgili çalışmalar; arkeoloji, edebiyat, kültür turizmi, dinler tarihi, iktisadi tarih, klasik ve çağdaş sanat, gastronomi ve müzik kültürü gibi çok çeşitli alan ve disiplinlerden ilgi çekici konular hakkında eşsiz bilgiler sundu. Vakfımız çatısı altında bir geleneğe dönüşen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, seçkin eğitmenlerin anlatım ve sunumları eşliğinde, çok çeşitli konular etrafında, merak eden ve öğrenmek isteyen takipçileriyle buluşmaya devam ediyor.Eğitmenlerimiz


Faruk Pekin
Vakfımızın Kurucusu ve Onursal Başkanı Faruk Pekin 1969’da Robert Kolej Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. Uzun yıllar gazeteci ve sendikacı olarak çalışan Pekin, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm üzerine dersler verdi. Otuz yılı aşkın süredir Türkiye'de kültür turizminin öncülüğünü yapan FEST Travel'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra, TÜRSAB'ın Kültür Turizmi Komitesi Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığına devam eden Faruk Pekin, uzun yıllardır Vakfımızda Semboller, Türklerde Semboller, Hinduizm, Budizm, Vedalardan Babürlere Hindistan, Dinler Tarihi, Şamanizm gibi seminerler vermektedir.
   
Mustafa Kesim
Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Mustafa Kesim, "Avrupa ve Türkiye Turizm İlişkilerinin Geleceği" üzerine hazırladığı çalışmasıyla 1983 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1976-1983 yılları arasında gençlik turizmi çerçevesinde kültür ve gençlik gezilerine rehberlik yaptı ve birçok uluslararası konferansta ülkemizi temsil etti. 1983'te üstün başarı derecesiyle tamamladığı Turizm Bakanlığı’nın profesyonel turizm rehberliği eğitimi kursunun ardından, o tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışında sayısız coğrafyada dünyayı merak eden gezginlere rehberlik yapmaya devam ediyor. Nisan 2017'de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Vakfımızda, uzun yıllardır İran Tarihi ve Kültürü, İran-Türkiye İlişkileri, Alevilik, Şiilik, Mecusilik, Zerdüştilik başta olmak üzere pek çok seminer vermektedir.
   
Prof. Dr. Kürşad Demirci
1986'da İÜ Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü bitiren Kürşad Demirci, 1995 yılında "Tekvin’deki Yaratılış Kıssalarının Çivili Kaynaklardaki Yaratılış Kıssalarıyla Mukayesesi" başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2013 yılında profesör oldu ve uzun süre Dinler Tarihi anabilim dalı başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Prof. Dr. Demirci, Dinler Tarihi, Yahudilik, İslamiyet, Hıristiyanlık başta olmak üzere özellikle Anadolu ve Mezopotamya tarihi, kültürü ve dinleri üzerine yıllardır Vakfımızda ilgi çekici seminerler vermektedir.
   
Yıldırım Büktel
Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım Büktel, 1985'ten bu yana profesyonel rehberlik yapmaktadır. Yurtiçindeki tur düzenlediği yörelerin yanı sıra, Akdeniz Havzası ve çevresinin, bazı Ortadoğu kentlerinin ve Orta Asya'daki ülkelerin tarih ve kültürleri üzerine de uzmanlığı bulunmaktadır. Çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Büktel, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Ortaçağ Avrupası, Rönesans ve Reform Hareketleri, Haçlı Seferleri, Moğolistan ve Cengizhan İmparatorluğu temalı seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Örsan K. Öymen
FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı'dır. Felsefe alanında lisansını ODTÜ'de, yüksek lisansını New York Üniversitesi'nde, doktorasını ise yine ODTÜ'de tamamlayan Öymen, Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin kurucusu ve başkanıdır. Ulusal ve uluslararası toplantılardan oluşan ve 2000 yılından bu yana aralıksız devam eden "Assos'ta Felsefe" etkinliklerinin kurucusu ve koordinatörüdür. Felsefe'deki araştırma alanları Epistemoloji (Bilgi Felsefesi), Etik (Ahlak Felsefesi), Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi'dir. Say Yayınları'ndan çıkan "Hume" adlı bir kitabı ve alanında birçok uluslararası ve ulusal makalesi bulunmaktadır.
   
Prof. Dr. Hamdi Şahin
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı'dır. Lisansını İÜ Edebiyat Fak. Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, yükseklisans ve doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Ens. Eskiçağ Tarihi Bölümü'nde tamamlamıştır. Anadolu'da pek çok arkeolojik çalışmada görev alan Şahin'in, Eskiçağ Anadolu dilleri ve yazıtları üzerine çok sayıda yayımlanmış eseri bulunmaktadır. Prof. Dr. Hamdi Şahin, aynı zamanda Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyesidir.
   
Dr. Mahfi Eğilmez
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Mahfi Eğilmez, doktorasını Gazi Üniversitesi'nde "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı" başlıklı teziyle tamamlamıştır. Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmeti boyunca Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri,  Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri ve Hazine Müsteşarı olarak görev yapmıştır. Kamu hizmetlerinin ardından TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliği, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliği, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğü görevlerinde bulunmuş; medya kuruluşlarında ekonomi danışmanlığı yapmıştır. 
   
Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan, akademik eğitimini İÜ Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ve İÜ Hititoloji Anabilim Dalı çatısı altında tamamlamış; 2007 yılında "II. Murşili ve Dönemi" başlıklı teziyle doktorasını vermiştir. 2010 yılından bu yana Alman Arkeoloji Ensititüsü'nden Doç. Dr. Andreas Schachner'in Kazı Başkanı olduğu Boğazköy-Hattuşa Kazılarının Kazı Başkanı Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Hititçe ve Hiyeroglif Luwicesi gibi ölü dillerde uzmanlık sahibidir.
   
Yrd. Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay, yükseklisans ve doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Ens. Eskiçağ Bilimleri Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Pek çok arkeolojik çalışma ve bilimsel projede görev alan, nümismatik alanında yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.
   
Prof. Dr. Afife Batur
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1959 yılında mezun oldu. 1960 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladığı akademik kariyerinde 1974'te doktor; 1980'de doçent; 1988'de profesör unvanlarını aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Habitat II İstanbul Zirvesi Koordinatörlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları Üyelikleri başta olmak üzere akademik kariyerinin yanı sıra pek çok önemli görev üstlendi, ödüller aldı ve sayısız yayına imza attı. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi ve Nisan 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Batur, mimarlık tarihi ve Türk sanatı konularında seminerler vermektedir.
   
Prof. Dr. Alexandre Toumarkine
INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) Çağdaş Türkiye Kürsüsü'nde öğretim üyesidir. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde öğretim üyesi, IFEA'da (Institut Français d'Etudes Anatoliennes) genel sekreterlik ve Orient Institut Istanbul'da araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Toumarkine, Avrupa, Kafkasya, Osmanlı ve Çağdaş Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Tarih Vakfı ile Orient Institut Istanbul ortaklığında 2014 yılında gerçekleşen Osmanlı Cephesinde Yeni Bir Şey Var: Cihan Harbi'ne Yeniden Bakmak başlıklı uluslararası konferansın Danışma Kurulu Üyesi olan Toumarkine'in, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılı ve Erken Cumhuriyet Dönemi üzerine pek çok akademik yayını ve kitabı bulunmaktadır.
   
Serhan Güngör
İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, yüksek öğrenimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. Deniz Piyade subayı olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin Foça ve Şırnak'taki birliklerinde takım ve tim komutanı olarak görev yapan Güngör, 1997 yılından bu yana profesyonel rehberlik yapmaktadır. Tarihi savaş alanları konusunda yazdığı tezi ile Istanbul Üniversitesi Coğrafya bölümünden 2010 yılında yüksek lisans derecesi alan Güngör, 1998 yılından beri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı alanları başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın çeşitli savaş alanlarına yapılan gezilerde uzman rehber olarak hizmet vermektedir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın direktifleri ile, “Tarihi Savaş Alanları” konusunda İstanbul'daki 4,500 profesyonel rehbere 20 kadar seminerde eğitim vermiştir. 
   
Yiğit Tahtalıoğlu
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Tahtalıoğlu, 1994'ten beri profesyonel rehberlik yapmaktadır. Uzun yıllardır Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde rehberlik yapmakta olup, aynı zamanda amatör pilottur. AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) ve TALPA (Türkiye Havayolları Pilotları Dernegi) üyesi olan ve havacılık tarihi üzerine uzmanlaşan Tahtalıoğlu'nun, özellikle bu alanda yayınlanmış pek çok akademik makalesi bulunmaktadır.
   
Sayat Turabik
Wolverhampton Üniversitesi Enformasyon Teknolojisi ve İş İdaresi Bölümü mezunudur. 1996 yılından bu yana profesyonel rehberlik yapmakta olup, özellikle Latin Amerika tarihi üzerine uzmanlaşmıştır. Latin Amerikalı yerel toplulukların çocuklarına İngilizce eğitimi veren Turabik, halen Meksika, Guatemala, Kolombiya, Peru, Bolivya ve Arjantin turlarında rehberlik yapmaktadır.
   
Mustafa Peştereli
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında başladığı gazetecilik kariyerine, 1982 yılında aldığı kokartıyla profesyonel rehberliği de eklemiş; takip eden yıllarda kamu yönetimi ve kamu maliyesi üzerine yüksek lisans eğitimi de almıştır. 1988 itibariyle bütünüyle turizm alanına yönelen Peştereli, uzun yıllardır yurtiçi ve yurtdışı turlara liderlik etmektedir. Uzmanlık alanı ise, yıllardır sayısız tur düzenlediği Laos, Kamboçya ve Vietnam üzerinedir.

 

 

 

 

 

 BİLGİ ve REZERVASYON0212 347 24 25 / [email protected]
 


Barbaros Bulvarı 163 Pınar Apt. K.4 D.7 Balmumcu İstanbul

EtkinliklerBizden Haberdar Olun!

Barbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]