Seminerler
Tüm Seminerler Takvimi
Seminer İçeriği
Erken Modernistler ve II. Dünya Savaşı'na Kadar Sanat
 
- Kübizm-Fütürizm
- Konstrüktivizm
- De Stijl/Mondrian – Modern Mimarlık
- Weimar Almanyası/Bauhaus – III. Reich’ın Sanatı
 
* Seminer 4 hafta sürecek olup, toplam 8 saattir.
Eğitmenimiz
Tüm Seminerleri
Prof. Dr. Uşun TÜKEL
Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Uşun Tükel 1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Ed. Fak. Estetik ve Sanat Tarihi Kürsüsü’nden “Modern Heykel Sanatında Brancusi’nin Yeri” başlıklı lisans tezini vererek mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Avrupa Sanatında Rengin Yeri ve Önemi” adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 1990 yılında aynı bölümdeki doktora çalışmasını, “Beyân-ı Menâzil’in Resim Dili. Bir Yapısal Çözümleme” başlıklı tezini vererek tamamladı. 2006’dan bu yana İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapıyor. “AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Türkiye” üyesi olan Tükel, araştırma ve yayınlarını çağdaş sanat, ikonografi ve görsel göstergebilim alanlarında sürdürüyor.
Seminer Adı
Tarih / Süre
Şehir / Salon
 
Picasso'dan Günümüze Sanat - I
Eğitmen: Prof. Dr. Uşun TÜKEL
06-11-2018
13-11-2018
20-11-2018
27-11-2018
Salı
Salı
Salı
Salı
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
İstanbul
Vakıf Merkezi
400.- TL
Kayıt
Haberlerimizi almak ister misiniz?
Gönder