DOÇ. DR. AHMET KUYAŞ

1952 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Haute-Bretagne Üniversitesi’nden tarih lisansı ve McGill Üniversitesi’nden tarih doktorası aldıktan sonra, Princeton Üniversitesi’nde okutmanlık ve Mount Holyoke College’da öğretim üyeliği yaptı. Niyazi Berkes’in Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eserini derleyerek Türk tarih yazımına kazandıran Doç. Dr. Kuyaş, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde ve Galatasaray Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi Bölümü’nde Geç Osmanlı, II. Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet dönemleri üzerinde dersler verdi.