DOÇ. DR. MELTEM DOĞAN-ALPARSLAN

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı’nı bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hitit Bayram Ritüellerinde Geçen Bazı Eylem, Çağrı ve Sahne Oyunlarının Tasviri ve Yorumu başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2007 yılında ise Hitit Kralı II. Muwatalli ve Dönemi başlıklı doktorasını tamamladı. Hititçe, Akadca ve Anadolu/Luwi hiyeroglif dillerini bilen Doç. Dr. Doğan-Alparslan, 2010-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Kendisi Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir.