DOÇ. DR. METİN ALPARSLAN

Lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Hitit Metinlerine Göre M.Ö. II. Binyılda Hitit-Ege Dünyası İlişkileri başlıklı teziyle 2000 yılında yüksek lisansını, II. Murşili ve Dönemi başlıklı teziyle de 2007 yılında doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hititoloji Anabilim Dalı çatısı altında tamamladı. Mezun olduğu üniversitede sürdürdüğü akademik kariyerinde 2008’de yardımcı doçent, 2019’da da doçent unvanını aldı. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Alman Arkeoloji Enstitüsü üyesi olan Doç. Dr. Alparslan, İstanbul Üniversitesi Hititoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğinin yanı sıra, Hattuşa Kazıları Kazı Başkan Yardımcısı görevini de sürdürmektedir.