NERMİN HATAY

Nermin Hatay Konya Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 2009 yılından bu yana İngilizce ve Arapça profesyonel rehberlik yapmakta olup, Anadolu Üniversitesi'nden profesyonel rehberlere eğitim çerçevesinde sanat tarihi sertifikası aldı. Sanat ve dinler tarihi, özelde ise teorik ve alan araştırması bağlamında tasavvuf kültürü üzerine çalışan Hatay'ın, Dinler Tarihine Ait Üç Çeviri adlı bir derleme ve çeviri eseri 2020'de Ayışığı Yayınları'ndan çıktı. Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yükseklisansına devam eden Hatay, İngilizce ve Arapça bilmekte, ayrıca İstanbul tekkeleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.