PROF. DR. EMİNE İNANIR

Prof. Dr. Emine İnanır Bulgaristan Shumen Ep. K. Preslavski Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı programından mezun olduktan sonra 1991-1993 yılları arasında Moskova A.S. Puşkin Devlet Enstitüsünde Yabancı Dil Olarak Rusça Eğitimi programını tamamlar. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora programlarından mezun oldu. 2007 yılında Doçent unvanını aldı. 2013 yılında Profesörlüğü hak etti. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında çalışmaktadır. İnanır’ın çalışma alanları Orta Çağ, XVIII. yy. Rus Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat konularını kapsamaktadır. Rus Edebiyatı İncelemeleri Kiev Rusya’sından XVII. Yüzyıla; P. A. Tolstoy’un Avrupa Gezi Notlarında (1696-1699) ‘’Ben’’ ve ‘’Öteki’’ Konusu; Bulgar Edebiyatında Plevne ve Balkan Savaşları; I. Petro ve II. Katerina’nın Kanatları Altında XVIII. Yüzyıl Rus Edebiyatı; Rusların Gözüyle İstanbul; Rus Edebiyatında Aydınlanma Çağı ve 19. Yüzyıl Rus Edebiyatı Altın Kalemler(kollektif) adlı kitapların yazarıdır.