PROF. DR. KÜRŞAD DEMİRCİ

1986’da İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitiren Kürşad Demirci, 1995 yılında Tekvin’deki Yaratılış Kıssalarının Çivi Yazılı Kaynaklardaki Yaratılış Kıssalarıyla Mukayesesi başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2013 yılında profesör oldu ve uzun süre Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve öğretim üyeliği yaptı. Dinler Tarihinin Meseleleri, Yahudilik ve Dini Çoğulculuk, Yahudi Mistisizmi Kabalacılık, Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş, Hinduizmin Kutsal Kitapları, Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluk, Antakya Teolojisi ve Hıistiyanlik gibi telif eserler ve çok sayıda tercümesi ile ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleler üretti. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi olan Prof. Dr. Demirci, Dinler Tarihi, Yahudilik, İslamiyet ve Hıristiyanlık başta olmak üzere, özellikle Anadolu ve Mezopotamya tarihi, kültürü ve dinleri üzerine yıllardır seminerler vermektedir.