PROF. DR. NAMIK SİNAN TURAN

İstanbul’da 1972 yılında doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisansını ise aynı bölümün Siyasi Tarih Anabilim Dalı'nda Türkiye’de Çağdaşlaşma ve Müzik konulu teziyle 1998’de tamamladı. Hilafet Kurumunda Yapısal Değişim ve Osmanlı Hilafeti başlıklı doktora tezini 2003 yılında bitirdi. Çalışmaları daha ziyade Geç Osmanlı Dönemi ve II. Meşrutiyet döneminin toplumsal ve siyasal tarihi üzerine yoğunlaşan Turan, 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Turan’ın, Hilafetin Tarihsel Gelişimi ve Kaldırılması (2004), İmparatorluk ve Diplomasi: Osmanlı Diplomasisinin İzinde (2014), Hilafet: Erken İslam Tarihinden Osmanlı’nın Son Yüzyılı (2017) adlı kitaplarının yanı sıra Osmanlı diplomasi tarihine dair kitap bölümleri, modernleşmenin Osmanlı toplum yapısındaki göstergeleri ve Osmanlı siyasal yapısı üzerine yerli ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.