PROF. DR. ŞÜKRÜ ASLAN

Lisans programını MSÜ Sosyoloji Bölümünde bölüm birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kentsel Enformel Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu çalışmasıyla doktora yaptı. Kent, göç ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, 1 Mayıs Mahallesi: 1980’den Önce Toplumsal Mücadeleler ve Kent (İletişim Yayınları, 2004), Kent Üzerine Sosyolojik Düşünceler (İnşaat Mühendisleri Odası, 2007), Herkesin Bildiği Sır: Dersim (İletişim Yayınları, 2010), Les Quartiers Populaires et La Ville (L’Harmattan, 2010), Dersim 38’i Hatırlamak (Tarih Vakfı Yayınları, 2011), Dersim’i Parantezden Çıkarmak (İletişim Yayınları, 2013), İnsana ve Demokrasiye Adanmış Bir Ömür: Nurettin Sözen (Doğan Kitap, 2014), Sözlü Tarih Görüşmeleriyle Kağıthane (Kağıthane Belediyesi, 2014), Türkiye’nin Etnik Coğrafyası (MSGSÜ Yayınları, 2015), Pülümür (Ütopya Yayınları, 2016), Hozat (Ütopya Yayınları 2018), Current Debates Sociology&Philosophy, Volume: 26, (Ijopec Publication, London&İstanbul, April 2018), Toplumsal Hafızada Zamanda ve Mekanda Maltepe (Maltepe Belediyesi, 2018), Bomonti: Kentsel Dönüşüm ve Mekanın Belleği (İletişim Yayınları, 2021) ve Mazgirt (Ütopya Yayınları 2021) adlı kitapların yazarı ya da derleyicileri arasındadır. 2018/2019 öğretim yılında Avusturya’da Innsbruck Üniversitesi Göç ve Eğitim Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Ayrıca 2015-2020 yılları arasında MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisinin editörlüğünü üstlendi. Aslan’ın kent, göç ve etnisite sosyolojisi alanında ulusal ve uluslararası yazında yer almış çok sayıda makalesi bulunuyor. Aynı zamanda BirGün Gazetesinde köşe yazarı olan Şükrü Aslan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir ve Nüfus, Etnisite İskan Sosyolojisi, Modernleşme ve Kent Sosyolojisi başlıklı dersler vermekte ve “Toplumsal Tarih”e ilişkin çeşitli araştırma projelerini yürütmektedir.