PROF. DR. TARKAN OKÇUOĞLU

1968 İstanbul doğumlu Tarkan Okçuoğlu 1987’de Galatasaray Lisesi’nden mezun olup, 1995’te İÜ Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümün Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi oldu. Yine bu bölümde yazdığı 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı teziyle 2000 yılında doktorasını tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi’nin yanı sıra Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniv. Güzel Sanatlar Bölümü’nde sanat tarihi dersleri verdi. Çalışmalarında geç Osmanlı döneminde görsel kültür ve mimarlık alanlarında yoğunlaştı. Hayalle Gerçek Arasında-Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi adlı kitabı yayınlandı. Halen, İ.Ü. Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.