GEÇMİŞ SEMİNERLER

AMERİKA TARİHİ I: KOLOMB ÖNCESİNDE İZOLE BİR KITA
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

ASTRONOMİ NEDİR? BİLİM TARİHİ PERSPEKTİFİNDEN GENEL BİR BAKIŞ
Prof. Dr. Tansel AK

19. YÜZYILDA BATILILAŞMA VE İSTANBUL
Prof. Dr. Namık Sinan TURAN

ANTİK ÇAĞ TIBBINA GİRİŞ
Prof. Dr. Daniş BAYKAN

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

AMERİKA TARİHİ II: KOLOMB SONRASI AMERİKA VE KÜRESELLEŞEN DÜNYA
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

DOĞU'NUN BATI'YA AÇILAN KAPISI: PERA'NIN AYDINLIK VE KARANLIK YÜZLERİ
Prof. Dr. Namık Sinan TURAN

ANTİK ÇAĞDA HASTALIKLAR, CERRAHİ VE KULLANILAN ALETLER
Prof. Dr. Daniş BAYKAN

AMERİKA TARİHİ III: ABD'NİN KURULUŞU - MODERN DÜNYANIN YENİ AKTÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

GÜNEŞ SİSTEMİMİZDEN GALAKSİLERE
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALİŞ

İSTANBUL'UN VEGAN SUFİLERİ: ETYEMEZ TEKKESİ VE MENSUPLARI
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

ANTİK ÇAĞ'DA ECZA
Prof. Dr. Daniş BAYKAN

ORTAÇAĞ İSLAM'INDA BİR DÜNYA TASARIMI: ACAİBÜ-L MAHLÛKAT VEYA VAK VAK AĞACI
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

AMERİKA TARİHİ IV: 20. YÜZYILDA BİR SÜPER GÜÇ OLARAK ABD
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

MODERN TIP TARİHİ: BİR GİRİŞ
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ

UZAY ARAŞTIRMALARI TARİHİ VE UZAYIN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ
Dr. Fuat Korhan YELKENCİ

İSTANBUL'DA GECENİN SOSYAL TARİHİ
Dr. Nurçin İLERİ

TIBBİYE'DE MODERNLEŞMENİN BAŞLANGICI VE CUMHURİYET TIBBININ KÖKENLERİ
Prof. Dr. Yeşim IŞIL ÜLMAN

İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK KEHANETLER
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

AMERİKA TARİHİ V: SOĞUK SAVAŞ VE DÜNYANIN JANDARMASI ABD
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

BİLGİSAYAR VE MOBİL UYGULAMALARLA GÖKYÜZÜNÜ KEŞFEDİN
Dr. Fuat Korhan YELKENCİ

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E İSTANBUL'DA ELEKTRİĞİN SERÜVENİ
Dr. Nurçin İLERİ

19. YÜZYIL TIP EĞİTİMİ VE PROFESYONELLEŞME
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU

İDEOLOJİK BİRER AYGIT OLARAK EFSANELER VE MİTOSLAR
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

AMERİKA TARİHİ VI: SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD - DÜNYA LİDERİ Mİ, ÇÖKEN BİR İMPARATORLUK MU?
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

YERDIŞI YAŞAM ARAŞTIRMALARI: ASTRONOMLAR BAŞKA DÜNYALARDAKİ CANLILARI NASIL BULACAK?
Dr. Öğr. Üyesi M. Taşkın ÇAY

OSMANLI İSTANBUL'UNDA FİLMLER, GÖSTERİMLER, İZLENİMLER (1896-1920)
Dr. Özde ÇELİKTEMEL-THOMEN

TIBBİYE'DEN TÜRKİYE'YE: TARİH, TIP VE TOPLUM
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ

SÜLEYMAN MABEDİ'NDEKİ AHİT SANDIĞINA NE OLDU YA DA YAHUDİ MİLLİYETÇİLİĞİNİ YANLIŞ ANLAMAK
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

ÜÇ COĞRAFYA, ÜÇ TOPLUM, ÜÇ DEVRİM: 20. YÜZYIL RUSYA, ÇİN VE KÜBA'NIN DEVRİM TARİHİ I
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

EVRENDE YALNIZ DEĞİLSEK, HERKES NEREDE?
Dr. Öğr. Üyesi M. Taşkın ÇAY

OSMANLI İSTANBUL'UNDA KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARI VE KURUMLARI
Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

ACHEİROPOİETA: İKONALARDAKİ İSA SURETİNİN KÖKENİ
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

ARKEOASTRONOMİ
Dr. Alper K. ATEŞ

İSTANBUL'DA EMEĞİN AYAK İZLERİ: TÜTÜN İŞÇİLERİ
Doç. Dr. Can NACAR

ŞİİLİĞİN VE SÜNNİLİĞİN ÖTEKİ YÜZÜ: İSLAM'DA KUTSAL EMANETLER VE POLİTİK BAĞLAMI
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

GALAKSİLER VE KOZMOLOJİ
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALİŞ

İSTANBUL'UN DELİLERİ VE AKIL HASTANELERİ
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ

YAHUDİ VE HIRİSTİYAN GELENEĞİNDE KUTSAL EMANETLER
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

ÜÇ COĞRAFYA, ÜÇ TOPLUM, ÜÇ DEVRİM: 20. YÜZYIL RUSYA, ÇİN VE KÜBA'NIN DEVRİM TARİHİ II
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

UZAY TELESKOPLARI İLE BİLİM
Prof. Dr. Tolga GÜVER

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA SALGIN HASTALIKLAR VE VEREMLE MÜCADELE
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU

BATI EZOTERİZMİNİN TARİHİ I: DANTE VE FEDE SANTE
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

GÜNEŞ, UZAY HAVASI VE DÜNYAYA ETKİLERİ
Doç. Dr. Zahide Funda BOSTANCI GÜVER

İSTANBUL'DA DEMOGRAFİK DEĞİŞİM: ŞEHİRDE NÜFUS TRANSFERLERİ
Prof. Dr. Şükrü ASLAN

SUYLA BULAŞAN ÖLÜM: MODERN DÜNYA PANDEMİSİ KOLERA
Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR

BATI EZOTERİZMİNİN TARİHİ II: NEWTON VE UNİTARİANLAR
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

MARS GEZEGENİ ARAŞTIRMALARI VE YENİ TEKNOLOJİLER
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALİŞ

İSTANBUL'DA GÖÇ, GECEKONDULAŞMA VE GECEKONDUSUZLAŞMA
Prof. Dr. Şükrü ASLAN

ŞİİLİĞİN VE SÜNNİLİĞİN ÖTEKİ YÜZÜ: İSLAM'DA KUTSAL EMANETLER VE POLİTİK BAĞLAMI
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

İSTANBUL'UN DELİLERİ VE AKIL HASTANELERİ
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ

YAHUDİ VE HIRİSTİYAN GELENEĞİNDE KUTSAL EMANETLER
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

ÜÇ COĞRAFYA, ÜÇ TOPLUM, ÜÇ DEVRİM: 20. YÜZYIL RUSYA, ÇİN VE KÜBA'NIN DEVRİM TARİHİ II
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

BATI EZOTERİZMİNİN TARİHİ I: DANTE VE FEDE SANTE
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

İSTANBUL'DA DEMOGRAFİK DEĞİŞİM: ŞEHİRDE NÜFUS TRANSFERLERİ
Prof. Dr. Şükrü ASLAN

BATI EZOTERİZMİNİN TARİHİ II: NEWTON VE UNİTARİANLAR
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

İSTANBUL'DA GÖÇ, GECEKONDULAŞMA VE GECEKONDUSUZLAŞMA
Prof. Dr. Şükrü ASLAN

EN POPÜLER SÖZDEBİLİM: ASTROLOJİ
Dr. Tevfik UYAR

100 YILLIK CUMHURİYET'İN ANTROPOLOJİSİ I: İNSAN
Prof. Dr. Tayfun ATAY

UYKU HASTALIĞI SALGINI
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ

ÜÇ COĞRAFYA, ÜÇ TOPLUM, ÜÇ DEVRİM: 20. YÜZYIL RUSYA, ÇİN VE KÜBA'NIN DEVRİM TARİHİ III
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

100 YILLIK CUMHURİYET'İN ANTROPOLOJİSİ II: TOPLUM
Prof. Dr. Tayfun ATAY

ANTİK MISIR'DAN GÜNÜMÜZE KALAN RİTÜEL: ZAAR DANSI
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

DALGALAR VE YILDIZLAR: 16. YÜZYIL DENİZCİLİK ASTRONOMİSİ VE SEYDİ ALİ REİS
Dr. Öğr. Üyesi Gaye DANIŞAN

100 YILLIK CUMHURİYET'İN ANTROPOLOJİSİ III: DİN
Prof. Dr. Tayfun ATAY

ESKİ MEZOPOTAMYA’DAN TEVRAT’A HAYAT AĞACI ARKETİPİ
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İRAN I: MODER İRAN’IN DOĞUŞU
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

100 YILLIK CUMHURİYET'İN ANTROPOLOJİSİ IV: KÜLTÜR
Prof. Dr. Tayfun ATAY

MİTRAİZM: TARİH, DOKTRİN, SANAT
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İRAN II: SOĞUK SAVAŞ’TAN İSLAM DEVRİMİ’NE İRAN
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

SANATIN EN “UZUN” İKİ YÜZYILI: MODERN DÖNEMDE RUS SANATI
Prof. Dr. Uşun TÜKEL

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İRAN II: SOĞUK SAVAŞ’TAN İSLAM DEVRİMİ’NE İRAN
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İRAN III: BİR DEVRİMİN ANATOMİSİ - İRAN’DA İSLAM CUMHURİYETİ YILLARI
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

HİTLER’İN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLANGICI: ROSA LUXEMBURG VE KARK LİEBKNECHT’İN KATLİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

MİTRAİZM: TARİH, DOKTRİN, SANAT
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

NAZİLER YAHUDİ KARŞITLIĞI İLE SİYASETİ TERÖRİZE EDİYOR: WALTHER RATHENAU SUİKASTİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

16. VE 20. YÜZYIL İSPANYASI VE EDEBİYATTAKİ YANSIMALARI
Doç. Dr. Ebru YENER GÖKŞENLİ

ESKİ MISIR DİNİ
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

NAZİLER YAHUDİ KARŞITLIĞI İLE SİYASETİ TERÖRİZE EDİYOR: WALTHER RATHENAU SUİKASTİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

DANTE'DEN CALVİNO'YA İTALYAN EDEBİYATINDA "BEN"İN SERÜVENİ
Doç. Dr. Bülent AYYILDIZ

HİTLER’İN İKTİDARDA DEVLET VE BÜYÜK SERMAYEYLE UZLAŞMASI: ERNST RÖHM’ÜN ÖLDÜRÜLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

FRANSIZ EDEBİYATI VE GÜNEŞ KRAL'DAN MODERNLİĞE İNSANI ANLATMAK
Prof. Dr. Nedret ÖZTOKAT KILIÇERİ

MUSSOLİNİ’NİN İKTİDARINI SAĞLAMLAŞTIRMASI: GİACOMO MATTEOTTİ CİNAYETİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

İNGİLİZ EDEBİYATI VE (ERKEN-) MODERNLER
Doç. Dr. Özlem KARADAĞ

AVUSTURYA’NIN İLHAKINA GİDEN YOL: ENGELBERT DOLLFUSS’UN ÖLDÜRÜLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

ROMANTİK DÖNEM ALMAN EDEBİYATI
Prof. Dr. Ersel KAYAOĞLU

12. YÜZYILDAN ALTIN ÇAĞI'NA (19. YÜZYIL) KADAR RUS EDEBİYATI
Prof. Dr. Emine İNANIR

FAŞİZMİN FRANSA’DAKİ MEYDAN OKUMASI: CARLO VE NELLO ROSSELLİ KARDEŞLERİN KATLİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

ÇAĞDAŞ POLONYA EDEBİYATINDAN BİR ÖRNEK: POLONYALI YAZAR OLGA TOKARCZUK’UN ESERLERİNDE BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK
Doç. Dr. Seyyal KÖRPE KEMER

ANADOLU’DA ANTİK ÇAĞ’IN YEREL TANRIÇALARI: ATARGATİS
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

FRANKOFON KUZEY AFRİKA EDEBİYATLARI VE POSTKOLONİYAL ROMAN
Doç. Dr. Seza YILANCIOĞLU

SON GNOSTİKLER: MANDEANLAR
Prof. Dr. Kürşad DEMİRCİ

PARTİ DEVLETİNDEN STALİN’İN DİKTATÖRLÜĞÜNE: KİROV CİNAYETİ VE TROÇKİ’NİN KATLİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

TÜRK EDEBİYATININ RUMELİ YAKASI: BALKANLAR'DA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

RÖNESANS VE REFORM
Yıldırım BÜKTEL

ÇAĞDAŞ YUNAN ROMANI VE SİNEMAYLA İLİŞKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi İrini SARIOĞLU

SOĞUK SAVAŞ “İLAHLARINA” İLK KURBANLAR: ETHEL VE JULİUS ROSENBERG’İN KATLİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

AVRUPA-MERKEZCİ TARİH ANLAYIŞI, ASYA TOPLUMLARI
Faruk PEKİN

SOĞUK SAVAŞ’IN ZİRVESİNDE “HALA YANITI BULUNAMAYAN” BİR SUİKAST: J.F.KENNEDY’NİN ÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

AMERİKAN EDEBİYATI: MODERNİZM VE ÖTESİ
Prof. Dr. Özden SÖZALAN

SOĞUK SAVAŞ “STATUS QUO’SUNA” BAŞKALDIRAN ‘68 HAREKETİ’Nİ DURDURMA GİRİŞİMİ: MARTİN LUTHER KİNG’İN KATLİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

TÜRK ROMANINDA SİYASET
Prof. Dr. Mehmet SAMSAKÇI

AVRUPA’DA SOĞUK SAVAŞ DÜZENİNİ SÜRDÜRME GİRİŞİMİ: ALDO MORO’NUN KATLİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKTÜKÜN

ESKİ ÖN ASYA MİTOLOJİSİ 
Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan 

TUTKU, DEĞİŞİM VE ZERAFET 
Dr. Öğr. Üyesi G. Gürkan Öztan 

TEVRAT VE ORTADOĞU MİTOSLARI 
Prof. Dr. Kürşad Demirci

ANTROPOLOJİDE KURAMLAR VE KURAMCILAR 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

KONUŞAN TAŞLAR 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

TÜRK ALTAY MİTOLOJİSİ 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

SOSYAL ANTROPOLOJİ 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

YUNAN MİTOLOJİSİNDE KOZMOGONİ 
Doç. Dr. Serap Yüzgüller 

İSLAM’DA BATINİ HAREKETLER-1 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

TÜRKİYE’DE ‘68 
Faruk Pekin 

ROMA’DA DÜŞÜNCE EDEBİYAT VE TOPLUM 
Figen Şahin 

CUMHURİYET MİMARLIĞI 
Aykut Köksal 

İNKA MİTOLOJİSİ 
Arzu Uysal 

LİR VE FLÜT: AKDENİZ MİTOLOJİSİ’NDE MÜZİK 
Serhan Bali 

İSLAM’DA BATINİ HAREKETLER-2 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL BELEDİYESİ 
Prof. Dr. Hamdi Şahin,  Dr. Öğr. Üyesi. G. Gürkan Öztan, Necdet Sakaoğlu 

BEYAZPERDEDE TÜRKİYE TARİHİ 
Dr. Gülsenem Gün 

KUTUPLAR, KAŞİFLER, GEMİLER (ARKTİK) 
Melih Kısagün 

DİYALEKTİK YÖNTEM VE TARİHSEL MATERYALİZM 
Faruk Pekin 

ROMA MİTOLOJİSİ 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

DERSAADET’TE KENT DOKUSU VE MİMARLIK 
Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu 

SANAT YAPITI ÇÖZÜMLEME VE YORUM 
Prof. Dr. Uşun Tükel 

ÜÇ DEVİR, ÜÇ MUTFAK, ÜÇ SOFRA 
Murat Yankı 

ANARŞİZM, KOMÜNİZM VE SOSYAL DEMOKRASİ 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

TASAVVUF: TARİH, USUL, ERKAN VE KIYAFETLER 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

AVUSTRALYA-YENİ ZELANDA MİTOLOJİLERİ 
Nedime Dicle 

JAPON MİTOLOJİSİ 
Hülya Akal 

RAGNAROK 
İlknur Akman Erk

YARATICILIK: AKLIMIZIN SINIRLARINI AŞMAK 
Prof. Dr. Selçuk Erez 

ORTADOĞU’DAN AVRUPA’YA MUTFAĞIN YOLCULUĞU 
Murat Yankı 

ANTİK DÖNEMDE KURT MİTOSLARI 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

İRAN MİTOLOJİSİ 
Mustafa Kesim 

HOMEROS, HESİODOS VE HERODOTOS’TA YEME İÇME 
Murat Yankı 

TÜRK TOPLUMUNUN ALIŞVERİŞ VE TÜKETİM DENEYİMLERİ 
Dr. Vahit İpekçi 

KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET 
Serhan Bali 

ANTROPOLOJİDE KÜLTÜR KURUMLARI 
Prof. Dr. Tayfun Atay
 
KUZEYİN ÜÇ SLAVI 
Serhan Bali 

DRUİDLER 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

KADİM MISIR MİTOLOJİSİ 
Turgay Tuna 

YAHUDİLİĞİN TARİHSEL DURUMU 
Prof. Dr. Kürşad Demirci

HOLLANDA SANATININ ALTIN YILLARI 
Prof. Dr. Uşun Tükel 

TANIMLAR VE İKİ ÖRNEK: GERMENLER VE TÜRKLER 
Doç. Dr. Ahmet Kuyaş 

KUTUPLAR, KAŞİFLER VE GEMİLER (ANTARKTİK) 
Melih Kısagün 

YUNAN MİTOLOJİSİNDE ÖLÜMLÜLER 
Doç. Dr. Serap Yüzgüller 

YAHUDİLİĞİN KUTSAL KİTAPLARI 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

BUDİZM 
Faruk Pekin 

ANTROPOLOJİDE KURAMLAR VE KURAMCILAR 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

BÜYÜK İSKENDER’İN DOĞU SEFERİ 
Doç. Dr. Aliye Erol-Özdizbay 

ASTROLOJİYE KISA BİR GİRİŞ 
Barbaros Kozan 

JAPON MİTOLOJİSİ 
Hülya Akal 

BÜYÜ, MİT VE DİN 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

SEMAVİ DİNLERDE KIYAMET SENARYOLARI 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

1453: PAYİTAHTIN YENİDEN KURGULANMASI 
Faruk Pekin 

SABATAYCILIK VE SABATAY SEVİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ROMA’NIN ANTİK YOLLARI 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

GNOSTİSİZMİN KÖKENİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ROMA’NIN YAYILMA POLİTİKASI 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

ATİLLA VE HUNLARIN BATIYA GÖÇÜ 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

MECZUPLUK
 Prof. Dr. Kürşad Demirci 

İNSAN BESLENMESİNİN BİYOKÜLTÜREL DEĞİŞİMİ 
Banu Bingör 

İBER YARIMADASI’NA ARAP FETİHLERİ 
Selçuk Yıldız 

ROMA’DA KÖLELER VE KÖLECİLİK 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

SELÇUKLU TOPLUMUNDA DİN VE DEVLET 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

OSMANLI’DA GÖRSEL KÜLTÜR 
Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu 

TÜRKİYE’DE ANTROPOLOJİ 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

ESKİ YUNANCAYI OKUMA 
Doç. Dr. Aşkım Özdizbay 

RUSYA’NIN ASYA YAYILMASI 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

LUDWİG VAN BEETHOVEN 250 YAŞINDA! 
Serhan Bali 

ETNOLOJİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

VİKİNGLER VE NORMANLAR 
Doç. Dr. Ahmet Kuyaş 

ESKİ ÖN ASYA MİTOLOJİSİ 
Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan 

1.DÜNYA SAVAŞI’NIN BİTMEDİĞİ BÖLGE: ORTADOĞU 
Soli Özel 

PAVLAKYANLIK VE BOGOMİLLER 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

LUDWİG VAN BEETHOVEN 250 YAŞINDA-2 
Serhan Bali 

TAPINAK ŞÖVALYELERİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ROMA’DA TIP VE DOKTORLAR 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

HUNLAR 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

KÜRESELLEŞME VE YEMEK KÜLTÜRÜ 
Banu Bingör
 
SEMBOLLER-1 
Faruk Pekin 

DÜRZİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ESKİ YUNAN KÜLTÜRÜ-1 
Doç. Dr. Aşkım Özdizbay 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ-1 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

İNKA VE AND DAĞLARI MİTOLOJİSİ 
Arzu Uysal 

BEETHOVEN’IN ORTA DÖNEMİ 
Serhan Bali 

İSPANYA’DA BOĞA GÜREŞİ 
Selçuk Yıldız 

GEZGİN BİR ROMALI: HADRİANUS’UN GEZİLERİ 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

MODERN TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VE TOPLUM 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

ESKİ YUNAN KÜLTÜRÜ-2 
Doç. Dr. Aşkım Özdizbay 

RÖNESANS VE REFORM 
Yıldırım Büktel 

FELSEFE VE KUŞKUCULUK 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen

JAPON MİTİNDE TANRIÇALAR 
Hülya Akal 

FELSEFE VE LAİKLİK 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

ESKİ YUNAN KÜLTÜRÜ-3 
Doç. Dr. Aşkım Özdizbay 

BEETHOVEN’IN GEÇ DÖNEMİ 
Serhan Bali 

POMPEİİ: BİR KENTİN ANATOMİSİ 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

SEMBOLLER-2 
Faruk Pekin 

BÜYÜK İSKENDER’İN DOĞU SEFERİ 
Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ-2 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ-3 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

IRK VE ETNİKLİK 
Prof. Dr. Tayfun Atay 

UYGURLAR 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

İNSANLIĞIN SERÜVENİ-4 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

NUSAYRİLER 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

GÖKTÜRKLER 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

YEZİDİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

FELAKETLER ÇAĞI-1 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN HİROŞİMA 
Hülya Akal 

ANTİK SİKKE İKONOGRAFİSİ 
Doç. Dr. Aliye Erol-Özdizbay 

FELAKETLER ÇAĞI-2 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

İRAN SANATI VE MİMARİSİ-1 
Mustafa Kesim

MANDEANLIK VE ŞEMSİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

FELAKETLER ÇAĞI-3 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

İRAN SANATI VE MİMARİSİ-2 
Mustafa Kesim 

BİZANS’TA DEPREM RİTÜELLERİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

FELAKETLER ÇAĞI-4 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün 

SANAT TARİHİNİN TARİHİ VE İKONOGRAFİYE GİRİŞ 
Prof. Dr. Uşun Tükel 

YENİ DİNİ HAREKETLER VE DİJİTALİZMİN TEOLOJİSİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ESKİ AHİT İKONOGRAFİSİ: YARADILIŞ’TAN MISIR’DAN ÇIKIŞ’A 
Doç. Dr. Serap Yüzgüller 

ANADOLU’DA LOKAL İNANÇLAR 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

YENİ AHİT İKONOGRAFİSİ 
Doç. Dr. Serap Yüzgüller 

FELAKETLER ÇAĞI-5 
Dr. Öğr. Üyesi İlker Aktükün

İRAN NEREYE GİDİYOR? 
Mustafa Kesim 

NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? 
Erdoğan Aydın 

ÇAĞLAR BOYU TÜRK SANATI VE MİMARİSİ 
Doç. Dr. Nuri Seçgin 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KLASİK MÜZİĞİN BAŞKENTLERİ 
Serhan Bali 

İSLAM TASAVVUFU 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

GELENEKSELDEN MODERNE JAPONYA 
Hülya Akal 

MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE SEMBOLİZM 
Dr. Öğr. Üyesi N. Çiçek Akçıl Harmankaya 

ANADOLU’DA ANTİK İNANÇLAR 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİLİĞİN KISA TARİHİ 
Dr. Öğr. Üyesi Güven Gürkan Öztan 

SANAT TARİHİ VE İKONOGRAFİYE GİRİŞ 
Prof. Dr. Uşun Tükel 

KLASİK MÜZİĞİN BAŞKENTLERİ: NAPOLİ 
Serhan Bali 

ESKİ AHİT İKONOGRAFİSİ 
Doç. Dr. Serap Yüzgüller 

PRE-EMPRESYONİSTLER VE YAŞAMLARI 
Nedime Dicle 

DERSİM’DE KÜLTÜR, KİMLİK, ALEVİLİK VE ‘38 
Prof. Dr. Şükrü Aslan 

YENİ AHİT İKONOGRAFİSİ 
Doç. Dr. Serap Yüzgüller 

HELLEN VE ROMA DÜNYASINDA PAGANİZM 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

HIRİSTİYANLIKTA VE İSLAM’DA “HOLY FOOL”LAR 
Prof. Dr. Kürşad Demirci - Öğr. Gör. İ. Umut Çelik 

KLASİK MÜZİĞİN BAŞKENTLERİ: PARİS 
Serhan Bali 

EMPRESYONİSTLER VE YAŞAMLARI 
Nedime Dicle

EVLİYA ÇELEBİ: SEYAHATNAMESİ VE KAYIP HARİTASI 
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EVRELERİ 
Faruk Pekin 

SİYASET FELSEFESİ 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

ÇAĞLAR BOYU RUS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 
Serhan Bali 

4. YÜZYIL HIRİSTİYAN TEOLOJİ OKULLARI 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

PREHİSTORYADA BEDEN ÜZERİNE MODİFİKASYONLAR 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

NEOLİTİK DEVRİM 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

RÖNESANS VE REFORM 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

AYDINLANMA DEVRİMLERİ: 1776&1789 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

1848 DEVRİMLERİ VE PARİS KOMÜNÜ 
Selçuk Yıldız 

TÜRK DEVRİM TARİHİ 
Doç. Dr. Ahmet Kuyaş 

EKİM DEVRİMİ 
Faruk Pekin 

KÜBA DEVRİMİ 
Masis Kürkçügil 

ÇİN KÜLTÜR DEVRİMİ 
Faruk Pekin 

İRAN İSLAM DEVRİMİ 
Mustafa Kesim 

TÜRK DESTANLARI 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

MEZOPOTAMYA DESTANLARI 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ANTİK DÖNEMDE KURT MİTOSLARI 
Prof. Dr. Hamdi Şahin

DİNLER TARİHİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

YAHUDİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

TÜRK DÜNYASINDA SEMBOLLER 
Faruk Pekin 

HIRİSTİYANLIK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

PİCASSO’DAN GÜNÜMÜZE SANAT-I 
Prof. Dr. Uşun Tükel 

FELSEFE, BİLİM VE DİN 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

İSLAMİYET 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

PİCASSO’DAN GÜNÜMÜZE SANAT-II 
Prof. Dr. Uşun Tükel 

İNANÇ TARİHİNDE BİR SAYFA: ATEİZM 
Faruk Pekin 

KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

NUSAYRİLİK 
Mustafa Kesim 

KADEŞ SAVAŞI 
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Doğan Alparslan 

PERS-YUNAN SAVAŞLARI 
Dr. Öğr. Üyesi Aliye Erol Özdizbay 

KARTACA SAVAŞLARI 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

MALAZGİRT MİRYOKEFALON SAVAŞLARI 
Hayri Fehmi Yılmaz 

1453: FETİH YA DA DÜŞÜŞ
 Faruk Pekin 

OTUZ YIL SAVAŞLARI 
İlknur Akman Erk 

OSMANLI-RUS SAVAŞLARI 
Mustafa Kesim

NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? 
Erdoğan Aydın 

AVRUPA’YI DÖNÜŞTÜREN İKİ MUHTEŞEM YÜZYIL 
Yıldırım Büktel Devrimci 

BİR ÇAĞ: MÖ 6. YÜZYIL 
Faruk Pekin 

MS 4. YÜZYILA KADAR ANADOLU’DA ANTİK İNANÇLAR 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

GOETHE’NİN İZİNDE ALMANYA’DA KÜLTÜR VE SANAT 
Nedime Dicle 

21. YÜZYILDA ÇİN 
Faruk Pekin 

ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU’DA TİCARET, PARA, EKONOMİ 
Yrd. Doç. M. Alparslan, Yrd. Doç. A.Özdizbay, Mahfi Eğilmez 

FELSEFE YOLUNDA GEÇMİŞ VE GELECEK 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen 

AVRUPA VE ANADOLU’DA ANTİK ROMA & BİZANS YAZITLARI 
Prof. Dr. Hamdi Şahin 

FRANSA’YA ÇAĞ ATLATAN SAVAŞLAR 
Yıldırım Büktel 

OSMANLI-RUS SAVAŞLARI: PRUT, KIRIM, ’93 HARBİ 
Mustafa Kesim 

KURTULUŞ SAVAŞI 
Serhan Güngör 

KORE SAVAŞI 
Yiğit Tahtalıoğlu 

BOLİVAR’IN BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARI 
Sayat Turabik 

VİETNAM SAVAŞI 
Mustafa Peştereli

DESTANLAR 
Faruk Pekin, Mustafa Kesim, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Kürşad Demirci 

DÜNYANIN EN RAFİNE VE SANATSAL MUTFAĞI 
Hülya Akal 

İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

REFORMUN 500. YILINDA LUTHER, PROTESTANLIK VE MÜZİK 
İlknur Akman Erk 

KENTİN BATILI MİRASI 
Turgay Tuna 

TÜRKLERDE SEMBOLLER 
Faruk Pekin 

DEVRİMCİ BİR ÇAĞ: MÖ 6. YÜZYIL 
Faruk Pekin 

İSLAM TASAVVUFU VE DİĞER DİNLERDE MİSTİSİZM 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

HORASAN’DAN ANADOLU’YA BAŞKALDIRANLAR 
Mustafa Kesim 

TÜRK MODEL DEVLETİ 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

KADEŞ SAVAŞI 
Yrd. Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan 

PERS-YUNAN SAVAŞLARI 
Emre Tukur 

TALAS SAVAŞI 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

MALAZGİRT-MİRYOKEFALON SAVAŞLARI 
Hayri Fehmi Yılmaz 

HAÇLI SEFERLERİ
Yıldırım Büktel 

1453: FETİH YA DA DÜŞÜŞ 
Faruk Pekin 

PREVEZE’DEN MARSİLYA’YA BARBAROS HAYRETTİN 
Turgay Tuna 

ÇALDIRAN SAVAŞI 
Mustafa Kesim 

OTUZ YIL SAVAŞLARI 
İlknur Akman Erk

İPEKYOLU: SEYYAHLAR, TÜCCARLAR, SAVAŞÇILAR 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ: ANTİK DÜNYA DİNLERİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

İSTANBUL’UN TARİHİNE YOLCULUK 
Faruk Pekin, Deniz Yalav, Yiğit Tahtalıoğlu, Prof. Dr. Kürşad Demirci 

ANADOLU’NUN TANRISAL GIDALARI 
Mansur Karakoç 

YAHUDİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

UZAK BOZKIRLARDAN TUNA BOYLARINA: HUNLAR 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

SEMBOLLER II 
Faruk Pekin 

HIRİSTİYANLIK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

BİN TANRILI HALK: HİTİTLER 
Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan 

2000’LERDE TÜRKİYE’DE SİYASİ VE EKONOMİK KRİZLER 
Mustafa Sönmez 

ALEVİLİK, ŞİİLİK, MECUSİLİK, İSMAİLİLİK 
Mustafa Kesim 

DOĞU’NUN HIRİSTİYANLARI
Prof.Dr. Kürşad Demirci, Doç.Dr. D. Aykıt, T.İ.Kurt, Doç.Dr. B. Baş 

AKDENİZ’DEN SARIDENİZ’E KAHRAMANLAR 
Prof. Dr. Kürşad Demirci, Mustafa Kesim, Yıldırım Büktel

İPEKYOLU: SEYYAHLAR, TÜCCARLAR, SAVAŞÇILAR 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ: ANTİK DÜNYA DİNLERİ 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

İSTANBUL’UN TARİHİNE YOLCULUK 
Faruk Pekin, Deniz Yalav, Yiğit Tahtalıoğlu 

ANADOLU’NUN TANRISAL GIDALARI 
Mansur Karakoç 

YAHUDİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

UZAK BOZKIRLARDAN TUNA BOYLARINA: HUNLAR 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

SEMBOLLER II 
Faruk Pekin 

HIRİSTİYANLIK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

BİN TANRILI HALK: HİTİTLER 
Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan 

2000’LERDE TÜRKİYE’DE KRİZLER 
Mustafa Sönmez
 
ALEVİLİK, ŞİİLİK, MECUSİLİK, İSMAİLİLİK 
Mustafa Kesim

DESTANLAR 
Faruk Pekin, Prof. Dr. Kürşad Demirci, Mustafa Kesim
 
PÜRİTENİST PROTESTANLIK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

HÜKÜMDARLAR VE SARAYLARI 
Hayri Fehmi Yılmaz 

HİTİTLER 
Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan 

SEMBOLLER I 
Faruk Pekin
 
BACH’IN DÜNYASI 
İlknur Akman Erk 

GİZEMDEN GERÇEĞE MISIR 
Turgay Tuna
 
ESKİ TÜRK-İRAN İNANÇLARI VE İSLAM 
Mustafa Kesim
 
MERYEM’E MÜJDE 
Sedat Bornovalı

İRAN VE TURAN’IN ÜÇ BİN YILLIK ÖYKÜSÜ 
Mustafa Kesim
 
GELENEKSELDEN MODERNE JAPONYA
Hülya Akal
 
KADİM MISIR UYGARLIĞI 
Turgay Tuna
 
KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI 
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
 
İNANÇ TARİHİNDEN BİR SAYFA: ATEİZM 
Faruk Pekin
 
YAHUDİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci 

HIRİSTİYAN GELENEĞİNDE EROTİZM 
Prof. Dr. Kürşad Demirci
 
ARKEOBOTANİK 
Doç. Dr. Necmi Aksoy
 
BACH’IN DÜNYASI 
İlknur Akman Erk

İRAN VE TURAN’IN ÜÇ BİN YILLIK ÖYKÜSÜ
Mustafa Kesim 

ARKEOBOTANİK BULGULARDA BİTKİ SEMBOLLERİ 
Doç. Dr. Necmi Aksoy

GELENEKSELDEN MODERNE JAPONYA 
Hülya Akal
 
KADİM MISIR UYGARLIĞI: TARİH, MİTOLOJİ VE SANAT 
Turgay Tuna 


KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI: İSLAM ÖNCESİ TÜRKLER, MOĞOLLAR, ŞAMANLAR
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
 
BACH’IN SANATLA DOLU DÜNYASI 
İlknur Akman Erk
 
İNANÇ TARİHİNDEN BİR SAYFA: ATEİZM 
Faruk Pekin 

MODERN DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN KÜLTÜRLER: YAHUDİLİK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci
 
EGZOTİZM VE ORYANTALİZM 
Prof. Dr. Zeynep İnankur
 
MİNYATÜRDEN RESME GEÇ OSMANLI SANATI 
Prof. Dr. Afife Batur

AGAPE VE EROS: HIRİSTİYAN GELENEĞİNDE EROTİZM 
Prof. Dr. Kürşad Demirci

YAHUDİLİK 
Prof Dr. Kürşad Demirci 

TÜRKLERDE SEMBOLLER 
Faruk Pekin
 
HIRİSTİYANLIK 
Prof. Dr. Kürşad Demirci
 
BİTKİ DÜNYASI BİTKİLERİN AĞAÇLARIN GİZEMLİ DİLİ 
Doç. Dr. Necmi Aksoy
 
ZERDÜŞTİLİK-ALEVİLİK-ŞİİLİK 
Mustafa Kesim
 
MÜZİK TARİHİNDE ULUSAL EKOLLER-1 
Serhan Bali
 
İSLAMİYET 
Prof. Dr. Kürşad Demirci
 
BUDİZM 
Faruk Pekin
 
İRAN VE TURAN’IN ÜÇ BİN YILLIK ÖYKÜSÜ 
Mustafa Kesim
 
MÜZİK TARİHİNDE ULUSAL EKOLLER-2 
Serhan Bali

ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK 
Öğr. Gör. Mehmet Toprak

TASAVVUF VE TARİKATLAR
Öğr. Gör. Mehmet Toprak

BATIYA GÖÇÜN SANATSAL EVRELERİ
Prof. Dr. Doğan Kuban

SELÇUKLU SANATI-YAPI TİPLERİ VE İKONOGRAFİSİ
Prof. Dr. Selçuk Mülayim

OSMANLI MİMARİSİ
Prof. Dr. Doğan Kuban

DİNLER TARİHİ
Prof. Dr. Kürşad Demirci

SEMBOLLER I
Faruk Pekin

SEMBOLLER II
Faruk Pekin

YÜZÜNCÜ YILINDA HARB-İ UMUMİ (1914-1918) 
İzel Rozental, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Serhan Güngör

ALEVİLİK VE ŞİİLİK: ALİ YOLUNDA İKİ AYRI İNANÇ
Mustafa Kesim

VEDALARDAN BABÜRLÜLERE HİNDİSTAN 
Faruk Pekin

BYZANTİON’DAN KONSTANTİNİYE’YE İMPARATORLUKLAR BAŞKENTİ İSTANBUL, 
Hayri Fehmi Yılmaz

İSTANBUL’DA MEVLEVİLİK VE İSTANBUL MEVLEVİHANELERİ
Çiçek Akçıl

İSTANBUL’DA ART NOUVEAU’DAN ART DECO’YA MİMARİ BİR YOLCULUK
Prof. Dr. Afife Batur

ŞAMANİZM
Faruk Pekin

TARİHSEL KURAMLARDA KARŞI DEVRİM ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE
Prof. Dr. Kürşad Demirci

İSTANBUL’UN KURULUŞ EFSANELERİ, TILSIMLARI VE MİTOLOJİSİ
Deniz Yalav