HAKKIMIZDA

KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN BİLİNÇLİ, ÖRGÜTLÜ, DUYARLI BİR GELECEK…
 
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mart 2003 yılında ortak paydaları kültür bilincinin geliştirilmesi olan, başta akademisyen, işadamı, sanatçı, arkeolog, mimar ve sanat tarihçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından 148 kişi tarafından kuruldu. Vakfın amacı, yaşadığımız coğrafyadaki kültür çeşitliliğini ortak insanlık mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar gerçekleştirerek, toplumsal duyarlılık oluşturmak ve kültür bilincini geliştirmektir.
 
 
Faaliyet Alanlarımız
 
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı amaçlarına ulaşmak için üç ana alanda çalışmalarını yürütmektedir;
- Kültürel Miras Projeleri
- Seminerler ve Konferanslar
- Kültür Karıncaları
 
 
Misyonumuz
 
- Kültür varlıklarını, hiçbir dönem, toplum veya halkı ayırmadan tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul etmek
- Tarihi, toplumlar arasında bir ayrıştırma ve ötekileştirme aracı olarak değil, ortak bir değer olarak benimsemek ve korumak
- Somut ve somut olmayan her türlü kültür varlığını layıkıyla korumak, topluma doğru şekilde tanıtmak ve elbirliğiyle korunmasını sağlamak
- Kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması amacıyla çalışan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak
- Sivil toplumun ülke ve dünya çapında gelişimine katkı sunmak, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında daha aktif görev almalarını teşvik etmek
 
 
Vizyonumuz
 
Vakfımız, Türkiye'deki tarihi, külltürel varlıkların uluslararası standartlarda korunması, kültürel miras bilincinin geliştirilmesi, genç kuşakların bu doğrultuda eğitilmesi alanında, gerçekleştirdiği çalışmalar ve konuya yaklaşımıyla küresel ölçekte örnek gösterilecek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.
 
 
İlkelerimiz
 
- Etik değerlere bağlılık
- Dürüstlük, şeffaflık, güvenilirlik
- Eşitlikçi ve dayanışmacı bir örgütlenme
- Emeğe saygı
- İnsan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlılık
- Doğal yaşama, çevrenin korunmasına ve hayvan haklarına saygı.