DENDROLOJİ (AĞAÇ BİLİM) SEMİNERİ – 1

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı (KBGV) son yıllarda küresel iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara çözüm üretmeyi ve toplumsal duyarlılığı geliştirmeyi amaçlıyor.

KBGV bu çerçevede uzun yıllardır bitkisel biyolojik çeşitliliğin yerinde korunmasına yönelik doğa gezileri ile seminerler ve konferanslar düzenliyor; 2012’den bu yana ise karbon salınımına dikkat çekebilmek için Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ni sürdürüyor. İzmit ve Kırklareli’deki üç orman alanımızda diktiğimiz 16.000’den fazla fidan her gün dünya için daha fazla oksijen üretmeye devam ediyor.

İşte sahip olduğumuz bu deneyim ve amaçlarımız doğrultusunda, yeryüzünün biyolojik çeşitliliğinin zenginliği ve iklim değişikliğinin önleyicisi “Ağaçları ve Çalıları” tanıtmak amacıyla; Ağustos 2017’de Dendroloji Seminerimizin ilk ayağını tamamladık. Prof. Dr. Necmi Aksoy’un rehberliğinde yapılan seminerimizde katılımcılarımız; Açık Tohumlu Ağaç ve Çalıların Tanınması, Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Bitkilerin Sınıflandırılması ve Kökeni gibi konularda beş gün boyunca sınıf ortamında teorik eğitim aldıktan sonra Atatürk Arboretumu'ndaki saha uygulamasıyla konuları pekiştirdiler.

Dendroloji Seminerinin Amaçları

1) açık tohumlu (Gymnospermae) ve kapalı tohumlu (Angiospermae) bitki taksonların odunlu yapıdaki ağaç ve çalı hayat formundaki bitkileri tanıtmak, 

2) özellikle ülkemizde doğal yayılış yapan orman ve maki ağacı türlerini tanıtmak;

3) orman, peyzaj ve kent ağaçlandırmalarında süs bitkisi olarak kullanılan; orman, mobilya, kağıt, ilaç vb. endüstrilerde büyük öneme sahip ağaç ve çalı türlerinin yayılış alanlarını ve ekolojik isteklerini, odun özelliklerini ve kullanım alanlarını betimlemek;

4) ülkemizde egzotik olarak yetiştirilen ağaç ve çalı türlerinin tanınabilmesini sağlamak;

5) bu bitkilerin kullanım alanları, kültürel önemleri ve yaşam şekilleriyle ilgili bilgiler vermek;

6) öğrenilen ağaç ve çalı taksonların dış morfolojik farklarının karşılaştırarak ayırt edebilmesini;  yayılış alanları, yetişme ortamları ve ekolojik istekleri ile kullanım alanları konularında bilgi sahibi olma ve yorum yapabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

Dendroloji Seminerinin Konuları

Bitkilerin Kökeni ve Evrimi; Bitkilerin Sınıflandırılması, 

Bitkilerin Yaşam Formları, Bitki Coğrafyası, Bitkilerin Adlandırılması 

Denroloji’ye (Ağaç Bilimi) Giriş 

Ağaç ve Çalıların Dış Morfolojisi (Habitus, Dallanma, Kabuk, Kök, Gövde, Sürgün, Tomurcuk, Yaprak, Çiçek, Tohum, Meyve) 

Açık Tohumlu (Gymnospermae) ve Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Farkları

Açık Tohumlu Ağaç ve Çalıların Tanınması 

Kapalı Tohumlu (Angiospermae) Bitkilerin Sınıflandırılması ve Kökeni

Kapalı Tohumlu Ağaç ve Çalıların Tanınması

Prof. Dr. Necmi Aksoy 

1996 yılında İÜ Orman Fakültesi'nden Orman Mühendisi unvanıyla mezun olan Necmi Aksoy, aynı yıl Düzce Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2001'de yüksek lisansını tamamlayarak Orman Yüksek Mühendisi unvanını aldı, 2006'da Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Botaniği Programı'nda doktorasını tamamladı. Doçent olduğu 2012 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Vakfımızın Mütevelli Heyeti ve Nisan 2017'den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Aksoy, 2012'den beri yürüttüğümüz Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi'nin danışmanlığının yanı sıra, Vakfımızda Türkiye ormanları, arkeobotanik ve çeşitli bölgelerin florası üzerine seminerler vermektedir.