ANADOLU SELÇUKLU YAPI ENVANTERİ PROJESİ (ASYEP)

2007-2009 yılları arasında yapılan çalışmalarla hayata geçirilen Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi (ASYEP) Selçukluların Anadolu'da inşa ettikleri bini aşkın mimarlık ve el sanatı eserini bilimsel bir çerçevede topluma sunuyor.

Tahminlere göre Anadolu Selçukluları 1077-1308 yılları arasında Anadolu'da bin iki yüz kadar kale, hamam, cami, hastane, kervansaray ve çeşitli sivil mimarlık örnekleri inşa ettiler. Kırk değişik tarzın kullanıldığı bu eserlerin bazıları günümüze sağlam ulaşmakla birlikte, bir kısmı da harabe halinde bulunuyor. Bu proje, Anadolu Selçuklularına ait bu yapıların envanterinin çıkarılması ve toplanan verilerin bir veritabanında birleştirilerek, proje web sitesinde erişime açılması hedefiyle hayata geçirildi: www.anadoluselcuklumimarisi.com

Arşiv ve saha çalışmalarından oluşan projede, Temmuz 2009 itibariyle Anadolu’daki kırk beş ilde varlığı tespit edilen Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait yapıların fişleri hazırlandı ve veritabanına eklendi. Girişi yapılan toplam fiş sayısı yedi yüz elliyi aştı. Yapı fişlerinin dışında, Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait bir kronoloji, Anadolu Selçuklu Hanedanı’nın şeceresi ve Anadolu Türk Devletleri hakkında tarihsel bilgiler de sisteme girilmiş durumda. Projenin diğer bir önemli parçası olan kaynakça kapsamında Anadolu Selçuklu dönemi, sanatı, mimarisi ve tarihi hakkında bugüne kadar yayınlanmış kitaplar, süreli yayınlar, akademik çalışmalar ve tezlere de proje web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

Projenin esas hedefi mimari bir envanter oluşturmak olsa da, mimarinin ayrılmaz bir parçası olan çini, taş işleme, alçı gibi mimari süsleme konusunda makalelere de sitede yer veriliyor. Ayrıca siteyi ziyaret eden araştırmacılara kolaylık sağlaması açısından bir terminoloji sözlüğü de bulunuyor.

Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi, söz konusu döneme ait mimarlık, sanat ve kültür varlıklarıyla ilgili bilgilerin eklenmesiyle devam ediyor. Ayrıca hem ülkemizde hem de yurtdışında Anadolu Selçuklu tarihi ve kültürüyle ilgili güncel sergi, konferans, panel ve bilimsel çalışmalara ilişkin duyurulara da proje web sayfasından ulaşılabilir.