BEŞİKTAŞ YEREL TARİH PROJESİ

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi, Beşiktaş’ın İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemleri boyunca sahip olduğu yerleşim alanlarının ve 20. yüzyıl başından günümüze dört kuşağa uzanan beşeri yapısının tarihini, toplumsal ve kültürel değerlerini, gündelik yaşam pratiklerini belgelemeyi ve arşivlemeyi amaçlayan bir proje.

Proje kapsamında şimdiye kadar yapılan arşiv çalışmaları ve sözlü tarih görüşmelerinden derlenmiş veriler, Beşiktaş ilçesinin bugünkü sınırları ve yakın çevresine ilişkin pek çok özgün bilgi içeriyor. Beşiktaş’ın toplumsal tarihi içinde kentin yaşadığı dönüşümler, yok olmuş veya kimlik değiştirmiş yapılar, yolu buradan geçmiş sanatçılar, eski lokantalar ve daha nicesi, farklı başlıklarla hazırlanan temalar altında yer almakta.

Bu projeyle Beşiktaşlıların ve İstanbulluların yerellik, mahallelilik, komşuluk, yurttaşlık ve kentlilik bilinçlerinin gelişimine katkı sunmanın yanında, mahalle ve kent tarihine anılarıyla, deneyimleriyle, mektuplarıyla, günlükleriyle, aile albümlerinden fotoğraflarıyla katkıda bulunmaları hedefleniyor.

 

Detaylı bilgi için: http://besiktasyereltarih.com/