BEŞİKTAŞ YEREL TARİH PROJESİ (BYTP)

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi, Beşiktaş’ın İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemleri boyunca sahip olduğu yerleşim alanlarının ve 20. yüzyıl başından günümüze dört kuşağa uzanan beşeri yapısının kaybolmakta olan tarihini, toplumsal ve kültürel değerlerini, gündelik yaşam pratiklerini belgelemeyi, arşivlemeyi ve çeşitli kanallar aracılığıyla topluma ve dünyaya tanıtmayı amaçlayan bir projedir.

Bu projeyle, hem Beşiktaşlıların hem de tüm İstanbulluların yerellik, mahallelilik, komşuluk, yurttaşlık ve kentlilik bilinçlerinin gelişmesi; mahalle ve kent tarihine anılarıyla, deneyimleriyle, mektuplarıyla, günlükleriyle, aile albümlerinden fotoğraflarıyla katkıda bulunmaları hedefleniyor. Böylece, başlı başına özgül bir kültürel miras olan Beşiktaşlılık kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.