BURSA OSMANLI TÜRBELERİ BİLGİLENDİRME LEVHALARI

Bu proje, ülkemizdeki ören yerleri, müzeler ve anıt eserlere ilişkin bilgilendirme levhalarının sayı ve nitelik bakımından görülen eksiklerinin Bursa Muradiye özelinde giderilmesi ve benzer anıt eserler için bir örnek teşkil etmesi amacıyla hayata geçirildi. Proje, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile TC Bursa Valiliği ve Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'yle işbirliği içinde yürütüldü.

Metin içerikleri Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyelerinden Osmanlı tarihi ve sanat tarihi alanlarında çalışan akademisyenlerce Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli hazırlanan levhalar Ayşegül Safkan tasarlandı ve 2008 yılında hizmete girdi.

Bu anıt yapıları ziyarete gelenlere 2008-2013 yılları arasında hizmet veren levhalar, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Proje kapsamında çift dilli bilgilendirme levhaları hazırlanan türbeler:

- Osman Gazi Türbesi

- Orhan Gazi Türbesi

- Yıldırım Bayezid Türbesi

- Murad Hüdavendigar Türbesi

- Bursa Muradiye Külliyesi

- Bursa Muradiye Türbeleri

- Hatuniye (Huma Hatun) Türbesi

- Saraylılar Türbesi

- Şehzade Ahmed Türbesi

- II. Murad Türbesi

- Şehzade Alaaddin Türbesi

- Şehzade Mustafa Türbesi

- Mükrime Hatun Türbesi

- Şehzade Mahmud Türbesi

- Şehzade Cem Türbesi

- Ebe Hatun Türbesi

- Gülruh Hatun Türbesi

- Şirin Hatun Türbesi

- Gülşah Hatun Türbesi