DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE AŞKENAZLAR

Aşkenaz toplumunun Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan bu topraklardaki yüzlerce yıllık kültür tarihi kayıt altına alınıyor.
 
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile Yüksekkaldırım Aşkenaz Musevi Sinagogu Vakfı’nın Şubat 2019’dan bu yana ortaklaşa yürüttükleri yerel tarih ve bellek projesi tamamlandı. Yaklaşık üç ay süren arşiv ve sözlü tarih çalışmalarının sonunda elde edilen bulgularla, yirminci faaliyet yılını geride bırakan Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde Mayıs 2019'da DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE AŞKENAZLAR adlı daimi bir sergi kuruldu.
 
Kaynak kişilerin anılarından, aile albümlerinden ve kurum arşivlerinden toplanan ve belirli temalar altında sınıflandırılan tarihi ve kültürel verilerin ancak bir kısmı bu daimi sergide yer bulurken, bu köklü ve zengin tarihe ışık tutacak çok daha fazla bilgiye, yine proje kapsamında hazırlanan internet sitesi ve kitapçıktan ulaşılabilir. Projenin bir “yaşayan arşiv” kimliği taşıma gayesi, sergi açıldıktan sonra da yeni bilgi ve belgelerin bu veritabanına katılımını öngörüyor. Böylece projenin internet sitesi sayesinde dünyanın dört bir yanından Aşkenazlar anılarıyla, deneyimleriyle, fotoğraflarıyla bu toplumsal tarihin günden güne daha da zenginleşmesine katkıda bulunabilecek.
 
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar ve sözlü tarih görüşmelerinde, farklı dönemlerde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Osmanlı ve Türkiye topraklarına göç etmiş sayısız ailenin hikayesine ulaşıldı, İstanbul’dan Edirne’ye, Filibe’den İzmir’e kadar çok geniş bir coğrafyada toplumsal yaşamdaki deneyimleri ve katkıları kayıt altına alındı. Türkiye’nin iki yüzyıla uzanan Batılılaşma serüveni içinde Aşkenazların oynadıkları rollere, uğraştıkları mesleklere, açtıkları dükkanlara, pişirdikleri yemeklere, dinledikleri müziklere ve çok daha fazlasına bu daimi sergide ve internet sitesinde ulaşılabilir.
 
DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE AŞKENAZLAR hakkında çok daha fazlası için: www.askenaz.org