EGE'DEN KARADENİZ'E ROMA LİMANLARI PROJESİ (OLKAS)

‘OLKAS / Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları’ Projesi Avrupa Birliği ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) -Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı- Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde Ocak 2012'de başladı. Projenin amacı, Karadeniz ülkeleri arasında gelişmiş bir işbirliği kurarak bu bölgedeki kültür turizminin teşvik edilmesi, bu amaca ulaşmak için öncelikle kültür mirasının korunması, kültürel mirasa olan ilginin artırılması ve mevcut mirasın belgelenmesiydi.

Proje Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan’dan çeşitli kurumların yer aldığı geniş katılımlı bir platform tarafından sürdürüldü. Proje kapsamında yapılan araştırmalar sonunda elde edilen bulgular, proje ortaklarının düzenledikleri konferanslarda masaya yatırıldı. Varna, İstanbul ve Köstence'de ortaokul öğrencileri, yaşadıkları kentlerin tarihi limanlarını, yüzlerce yıl önce buraya uğrayan gemileri ve kültürler arası ilişkileri işleyen eğitim programları ve yaratıcı drama oyunlarını hayata geçirdiler. Proje çıktıları İstanbul, Selanik, Aiani, Kırım ve Odessa'da açılan dönemsel sergilerde kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye bu programda IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) adı verilen Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’ndan faydalandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı'nın ana yürütücülerinden olduğu projede Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı da proje ortağı olarak yer aldı.

Bu projenin kendi web sitesindeki İngilizce metinlerden yararlanılabilir: http://www.olkas.net/