İMÇ SANAT ESERLERİ TEMİZLİĞİ

İstanbul’un modern mimarlık mirasının önemli örneklerinden biri olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), barındırdığı sanat eserleriyle de ayrı bir önem taşıyor. 1967 yılında birinci kısım, 1968 yılında ikinci kısım inşaatı tamamlanan yapı bugün kentin kalbinde halen yoğun bir şekilde kullanılmakta.

İMÇ'nin kamusal alanlarında sergilenen fakat aradan geçen yıllarda açık hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen Cumhuriyet dönemi çağdaş sanat eserleri, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın girişimiyle hayata geçirilen proje sayesinde 17 Mayıs 2008 günü temizlendi.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Yapı Kredi Bankası bünyesindeki Tangram Ekibi, KBGV gönüllüleri ve restorasyon uzmanlarının katılımıyla yapılan temizlik çalışmaları kapsamında, İMÇ’de bulunan dokuz sanat eseri yeniden eski görkemli görüntülerine kavuşturuldu. Temizliği yapılan sanat eserlerinin çevresine, eserin ve sanatçısının isimlerinin yer aldığı bilgilendirme levhaları konuldu.

10 Haziran 2008 günü İstanbul Valiliği’nin Kültür işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı yöneticileri, Tangram Ekibi, İMÇ yönetimi ve çalışmaya katılan gönüllülerle birlikte bir açılış töreni düzenlendi.

Proje kapsamında temizliği yapılan sanat eserleri:

- "Kuşlar - Soyut Kompozisyon” / Kuzgun Acar (1928 - 1976)

- "Füreyya 1969” / Füreyya Koral (1910 - 1997)

- "Eren Eyüboğlu 1965” / Eren Eyüboğlu (1907 - 1988)

- "Dekoratif Havuz Plastiği” / Yavuz Görey (1912 - 1995)

- "Sadi Diren 1967 - Soyut Kompozisyon” / Sadi Diren (1927 - 2018)

- "Atlar – Nedim Günsür 1967” / Nedim Günsür (1924 - 1994)

- "Soyut Kompozisyon 1965” / Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911 - 1975)

- "İstanbul Soyut Kompozisyon 1965” / Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911 - 1975)

- "Soyut Kompozisyon" / Ali Teoman Germaner (1934 - 2018)

İMÇ yönetimi tarafından 2009 yılında hazırlanmış olan İmeceden İMÇ’ye adlı kitapta, çarşısının tarihi, sanata verilen önem ve sanat eserlerinin temizlik çalışmasına da yer verildi.