KAPALIÇARŞI: BİR ORTAK BELLEK PİLOT ÇALIŞMASI

Mütevellimiz Dr. Nurcan Yalman'ın yönetiminde, beş gönüllü öğrencinin katılımıyla Ekim 2014'te başlayan pilot projede, Kapalıçarşı esnafından yedi kişiyle Kapalıçarşı'nın tarihi ve kültürel temalı bir dizi sözlü tarih görüşmesi yapıldı. Görüşmelerde esnafın, içinde bulundukları/bir parçası oldukları bu kültürel değer hakkındaki farkındalıkları incelenmeye çalışıldı.

Teorik ve yöntemsel açıdan kültürel arkeoloji alanında değerlendirilen bu çalışmanın ilk aşaması, Ekim ve Kasım aylarında Vakıf'ta yapılan ön eğitim, Kapalıçarşı'da saha çalışması ve sözlü tarih görüşmeleri ile sona erdi. Ses ve görüntü kayıtları alınan görüşmelerden, Vakıf'ta hazırlanan kısa bir film, Dr. Yalman'ın 28 Kasım 2014 tarihinde Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde düzenlenen Archaeology and Tourism: Heritage in Context II başlıklı sempozyumda, projeyle ilgili yaptığı sunumda gösterilmişti.

Projenin içeriği ve çıktıları, Dr. Nurcan Yalman tarafından bu defa 14 Nisan 2015 tarihinde New York Üniversitesi'nin Abu Dhabi'de düzenlediği Connected Through Heritage: Developing Regional Network for Heritage and Museum Studies adlı uluslararası bir etkinlikte sundu.