KÜLTÜR KARINCALARI PROJESİ

Kültür Karıncaları Projesi, 2002 yılında çocuklara çevrelerindeki/kentlerindeki kültürel değerleri duygusal zekâlarına hitap edecek biçimde sevdirerek tanıtmayı, bu değerlerin benimsenmesini sağlamayı ve “koruma” duygusunu/bilincini geliştirmeyi hedefleyerek kurgulanmış bir eğitim modelidir.

Proje kurgusunda, kültürel mirasın korunmasına karşı bilinç ve duyarlılığın bireylere erken yaşlarda kazandırılması gerekliliği dikkate alınmıştır. Bu çerçevede proje, eğitimci, pedagog, sanat tarihçisi, psikolog ve turizmcilerden oluşan bir ekip tarafından kurgulandı ve hayata geçirildi.

On beş yıldır aralıksız uygulanan ve içeriği sürekli geliştirilen projede, devlet okullarına devam eden öğrenciler küçük gruplara ayrılıyor. Ardından rehberler eşlinde “öğrenci-merkezli, yerinde ve algılayarak” öğrenme yöntemiyle sınıf, saha ve uygulamalı sanat çalışmalarından oluşan bir modeli işliyorlar.

Eğitim, okulların bulunduğu yerleşkeye göre bir-iki eğitim yılı boyunca sürdürülüyor. Hedef kitle öncelikle 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden, ikinci aşamada da onların ebeveynleri ve öğretmenlerinden oluşuyor. Kültürel değerler, profesyonel rehberler ve akademisyenlerce çocuklara var oldukları alanda tanıtılıyor. Daha sonra sahada anlatılanlar müzik, resim, kolaj, kil, drama gibi yaratıcılığı ve sanatsal yetileri harekete geçiren çalışmalarla pekiştiriliyor. 

Birbirini tamamlayan tema-rota-sanatsal pekiştirme bağlamında hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, projeye katılan öğrencilerin kültürel mirasa karşı bilinç ve duyarlılıklarında gelişmesi öngörülen değişim ölçülerek raporlanıyor.

Sınıf, saha ve sanatsal pekiştirme çalışmalarını yöneten rehberler ve ön eğitimden geçmiş Kültür Gönüllülerinin yoğun emekleriyle hayata geçirilen proje, çocukların ve gençlerin

- kendilerinin ve yaşadıkları çevrenin farkında olmalarını,

- eğitimin, bilimin, bilginin gücünü ve önemini kavramalarını,

- kültürel değerleri tanıyıp benimsemelerini ve onları korumalarını,

- kazanımlarını yakınlarıyla paylaşmalarını,

- edindikleri bilgi, beceri ve tutumun kalıcı davranış değişikliklerine dönüştürmelerini

hedefliyor.

Kültür Karıncaları Projesi, Avrupa Birliği'nin kültürel miras konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürüten alt kuruluşu Europa Nostra tarafından 2010 yılında "Kültürel Miras Eğitimi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Proje hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek, Kültür Gönüllülerine katılmak ve bağış yaparak projeye destek olmak için www.kulturkarincalari.org web sayfası ziyaret edilebilir.