TARİHİ BİNALAR İÇİN AHŞAP USTASI EĞİTİMİ

Ülkemizde kültürel mirasın korunmasına yeterli özenin gösterilmediği ve geleneksel işçilik kültürü ve el sanatlarının yok olma tehlikesinden hareketle, Vakfımız 2004 yılında başladığı Tarihi Binalar İçin Ahşap Ustası Eğitimi Projesi'yle bu konuda önemli bir adım attı.

Avrupa Birliği’nin desteklediği, İŞKUR’un yürütücüsü olduğu Tarihi Binalar İçin Ahşap Ustası Eğitim Projesi, Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Hibe Planı çerçevesinde kabul edilerek 22 Aralık 2004’te yürürlüğe girdi. Uygulama süresi bir yıl olan proje, UNESCO’nun tarihi yarımadayı dünya kültür mirası listesinden çıkarabileceği uyarısı da göz önüne alınarak hazırlandı. Projenin iki temel hedefi vardı;

1) Geleneksel ahşap konutlardan günümüze ulaşanların gelecek kuşaklara miras olarak bırakılabilmesini sağlamak.

2) Sayıları çok azalmış olan geleneksel tarzda çalışan ahşap ustalarını yetiştirmek.

Proje kapsamında vasıflı işçiler yetiştirildi ve kültürel mirasla ilgili doğru projelerin bireysel ve yerel ekonomiye olan katkısı bir kez daha ortaya kondu.

Proje süresince eğitim alan kursiyerler ahşapla ilgili meslek okullarından, restorasyon yüksekokullarından veya makine kullanım bilgisine sahip, bu alanda en az beş sene deneyimli kişiler arasından seçildi. Kursiyerlerin eğitimleri iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada bir buçuk ay süreli “teorik ve atölye” başlıklı eğitim, İstanbul Sanayi Odası Vakfı Anadolu Teknik İnşaat ve Yapı Meslek Lisesi atölyelerinde, üniversite ve lise öğretim üyeleri tarafından verildi. İkinci aşamada ise dört buçuk aylık alan çalışması gerçekleştirildi. Bu aşamada, Zeyrek’te, Fatih Belediyesi tarafından projeye tahsis edilen ve İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onarım izni alınmış iki ahşap bina restore edildi. Kursiyerler bu binalarda, Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği üyeleri ile ortak olarak uygulama eğitimlerini tamamladılar.

Eğitim sonunda başarılı olan yirmi altı kursiyere, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı imzalarını taşıyan “Ahşap İşçiliği Ustalık Belgesi” verildi. 30 Haziran 2006 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Cumhur Güven Taşbaşı ve Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in ev sahipliğinde gerçekleşen bir törenle, kursiyerlerimizin restorasyonu yaptığı iki bina sahiplerine verilmek üzere Fatih Belediyesi’ne teslim edildi.