YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler
Sefa Targıt
Demet Güral
Hülya Akal
Tijen Kayralcı
Ferhat Boratav
 
Yedek Üyeler
Ömer Özgen
İlkay Baliç
Berrin Görgüç
Nahide Kaya Koral
Emre Hayri Turhal
 
Denetim Kurulu Üyeleri
Şeyda Çağlayan
İsmail Hakkı Baliç
Edibe A. Buğra